Postępowania administracyjne

Pozwolenie na broń

Data publikacji 07.03.2020

PODZIAŁ TERYTORIALNY ZESPÓŁU POZWOLEŃ NA BROŃ WYDZIAŁU POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU:

Rejony do obsługi klientów wraz z telefonami kontaktowymi:

 • Lwówek Śląski, Wołów, Zgorzelec.
  Telefon 47 87 142 39
 • Bolesławiec, Wrocław-Śródmieście.
  Telefon 47 87 149 71
 • Kamienna Góra, Lubin.
  Telefon 47 87 142 30
 • Świdnica, Wałbrzych, Lubań.
  Telefon 47 87 148 89
 • Powiat Wrocławski Ziemski: (Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Sobótka, Żórawina).
  Telefon 47 87 142 01
 • Wrocław - Fabryczna. Depozyt broni od litery A do litery K
  Telefon 47 87 141 01
 • Wrocław - Psie Pole, Oława.
  Telefon 47 87 133 23
 • Polkowice, Głogów, Góra, Złotoryja.
  Telefon 47 87 148 10
 • Wrocław - Krzyki.
  Telefon 47 87 148 69
 • Jelenia Góra, Wrocław- Stare Miasto. Broń obiektowa dla podmiotów gospodarczych, nazwy podmiotów od litery A do liter Ł
  Telefon 47 87 145 60
 • Dzierżoniów, Ząbkowice Śląskie, Strzelin. Dopuszczenie do posiadania broni (legitymacja) nazwiska od litery M do litery Ż. Broń do ochrony osobistej.
  Telefon 47 87 148 97
 • Jawor, Legnica.
  Telefon 47 87 148 38
 • Oleśnica, Trzebnica, Milicz. Depozyt broni od litery L do litery Ż
  Telefon 47 87 145 33
 • Środa Śląska, Kłodzko.
  Telefon 47 871 45 76
 • Dopuszczenie do posiadania broni (legitymacja) nazwiska od litery A do litery Ł.
  Telefon 47 87 148 11
 • Broń obiektowa w zakresie art. 29 ust.1 pkt 1-2 ustawy o broni i amunicji
  Telefon 47 87 130 35
 • Broń obiektowa w zakresie art. 29 ust.1 pkt 3-8 ustawy o broni i amunicji
  Telefon 47 87 142 02

WAŻNE:

 • Informacja o zmianie ustawy o broni i amunicji w zakresie uzyskiwania pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia:

Uprzejmie informuje, że w dniu 28 lipca 2023 roku wejdą w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. z 2022 r. poz. 2516 ze zm.) - zwaną dalej „uobia” - w zakresie uzyskiwania pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia.

W dodanym do art. 10 ustępie 3a „uobia” wskazano, że za ważną przyczynę posiadania broni dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia uważa się także – „chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata”.

Z brzmienia powyższego artykułu wynika, że zostaną rozszerzone ważne przyczyny uzasadniające wydanie pozwolenia na broń do osobnych celów: ochrony osobistej (art. 10 ust. 2 pkt 1 „uobia”) oraz ochrony osób i mienia (art. 10 ust. 2 pkt 2 „uobia”).

Dodany do art. 10 ustęp 3a „uobia” określa ważną samoistną przyczynę uzyskania pozwolenia na broń do ochrony osobistej, osób i mienia.

Podkreślić należy, że ten rodzaj uzyskanych uprawnień do posiadania broni nie daje możliwości świadczenia usług ochrony osób i mienia na rzecz innych osób oraz podmiotów, albowiem wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga posiadania koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

Zatem uznać należy, że pozwolenie na broń uzyskane w celu ochrony osób i mienia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 „uobia”:

 • może być wykorzystywane wyłącznie do ochrony własnego mienia posiadacza tego pozwolenia oraz osób z jego otoczenia
 • nie może zostać wydane na broń samoczynną w postaci pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.

UWAGA:

Ponadto, jak wynika z art. 18 ust. 4 „uobia”, organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania. Zatem w przypadku pozwolenia na broń wydanego na podstawie art. 10 ust. 3a „uobia” (czyli „chęć wzmocnienia potencjału obronnego …), będzie ono mogło zostać cofnięte na podstawie art. 18 ust. 4„uobia”, po przejściu na zaopatrzenie emerytalne lub zwolnieniu ze służby/pracy osób wymienionych w tym przepisie, bądź niewyrażeniu chęci dalszego wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Powrót na górę strony