Stop agresji drogowej - Ruch Drogowy - Policja Dolnośląska

Ruch Drogowy

Stop agresji drogowej

Data publikacji 16.06.2020

Jeśli byłeś świadkiem agresywnego zachowania ze strony innego uczestnika ruchu drogowego na terenie województwa dolnośląskiego - POWIADOM NAS !!!

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła specjalną skrzynkę poczty elektronicznej pod adresem e-mail: stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl, na którą można przesyłać linki, filmy lub zdjęcia zawierające rażące naruszenia przepisów ruchu drogowego, a także przejawy agresji ze strony uczestników ruchu drogowego.

W celu skutecznego ścigania sprawców naruszeń w ruchu drogowym z materiałem należy przesłać następujące informacje:

  • data, godzina i miejsce zdarzenia (miejscowość, nr drogi/ulica),
  • dane dotyczące pojazdu: numer rejestracyjny, marka,
  • dane zgłaszającego: imię i nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy.

Jeżeli nie potrafisz przesłać pliku z uwagi na jego rozmiar, który przekracza limit serwera – przekaż materiał w najbliższej jednostce Policji.

WAŻNA INFORMACJA: Przesyłając materiał filmowy na adres stopagresjidrogowej@wr.policja.gov.pl wyrażasz zgodę na jego wykorzystanie (w tym upublicznienie) w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych).

Powrót na górę strony