Skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 20.07.2020

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2015 poz. 971 ze zm.) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu ePUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji elektronicznej z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu należy przeprowadzić następujące czynności:

  1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
  2. W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu aby rozpocząć załatwianie sprawy.
  3. Wybierz rodzaj załatwianej sprawy a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.
  4. Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

Składanie dokumentów w wersji elektronicznej do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na dysku DVD lub dysku CD-RW.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Punkcie Recepcyjnym w godz. 14:00-15:00, ul. Podwale 31-33.

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Akceptowane formaty załączników to w szczególności:

  • do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .txt, .doc, .pdf, .rtf oraz Open Document wersja 1.0,
  • do danych zawierających informację graficzną akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .jpg (.jpeg), .gif,
  • do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych o dużych rozmiarach akceptowane są ich struktury fizyczne wykorzystujące formaty danych wytworzone w standardzie .zip oraz .rar.
  • dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy.
Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dostarczonym informatycznym nośniku danych
 

 

Powrót na górę strony