Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 22.07.2020

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

nadinspektor Dariusz Wesołowski

Zdjęcie przedstawiające Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinspektora Dariusza Wesołowskiego

Urodzony w 1974 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menedżerskich na Uniwersytecie Śląskim, studia podyplomowe w zakresie Executive Master of Business Administration (MBA) oraz szkolenie w ramach programu Przywództwo i zarządzanie w organach ścigania prowadzone przez HENRY C. LEE COLLEGE OF CRIMINAL JUSTICE AND FORENSIC SCIENCES University of New Haven USA.

Przebieg służby:

 • od 16 sierpnia 1994 r. - pełnił służbę w Plutonie Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, a następnie w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym Komisariatu Policji V w Zabrzu;
 • od 01 maja 1997 r. - starszy policjant Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji V w Zabrzu;
 • od 01 maja 1999 r. - starszy policjant, referent, a następnie specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu;
 • od 01 czerwca 2002 r. - Zastępca Komendanta Komisariatu  Policji II w Zabrzu;
 • od 10 lipca 2008 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu;
 • od 27 lutego 2012 r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu, a następnie od 23 maja 2012 r. Komendant Miejski Policji w Zabrzu;
 • od 13 czerwca 2017 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 20 lutego 2020 r.p.o. Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu;
 • od 22 czerwca 2020 r. - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2009r.;
 • Honorowa Odznaka Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach - 2010 r.;
 • Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” - 2012 r.;
 • Medal XXV- lecia NSZZP - 2015r.;
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2016 r.;
 • Krzyż Niepodległosci kl. II - 2018 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Złota Odznaka "Zasłuzony Policjant" - 2020 r.
 • Brązowa Odznaka „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej” - 2020 r.
 • Złoty Medal "Za Zaslugi dla LOK" - 2020 r.
 • Odznaka Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej - 2020 r.
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Straży Granicznej - 2020 r.
 • Medal Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki - 2021 r.
 • Odznaka Pamiątkowa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu - 2021 r.
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 2021 r.
 • Odznaczenie Pamiątkowe "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej" - 2021 r.
 • Złoty Medal "Za Wybitne Zasługi Dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" - 2022 r.
 • Srebrny Medal Okolicznościowy "Za Wyróżniającą się Działalność Statutową IPA" - 2022 r.
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - 2023 r.
 • Odznaka Pamiątkowa Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu - 2023 r.
 • Odznaczenie "100-LECIA Policji Województwa Śląskiego" Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r."  - 2023 r.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

inspektor Robert Frąckowiak

Zdjęcie przedstawiające Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Roberta Frąckowiaka

Urodzony w 1970 roku. Służbę w Policji pełni od 01.07.1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość.

Przebieg służby:

 • od 01 lipca 1991 r.- przyjęty do służby w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym, następnie dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych IV w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Poznań Grunwald;
 • od 01 lutego 2002 r. - referent , a następnie specjalista Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 lipca 2006 r. - specjalista, a następnie ekspert Wydziału Kontroli Finansowo - Gospodarczej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji;
 • od 04 maja 2009 r.- ekspert Zespołu Kontroli Finansowo - Gospodarczej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 grudnia 2014 r.- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 01 czerwca 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 01 lutego 2022 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” - 2013 r.;
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2015 r.
 • Brązowy Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego - 2015 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrna Odznaka "Zasłuzony Policjant" - 2020 r.
 • Złoty Medal "XL-Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" - 2021 r.
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 2021 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion logistyki.

 


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

inspektor Mariusz Bużdygan

Zdjęcie przedstawiające Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Mariusza Bużdygana

Urodzony w 1973 r. Służbę w Policji pełni od 21 lutego 2000 roku. Jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ukończył szkolenie zawodowe dla absolwentów wyższych uczelni w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby:

 • od 21 lutego 2000 r. - pełnił służbę w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 stycznia 2001 r. – starszy aplikant, a następnie referent  Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 listopada 2003 r. – detektyw w Zespole do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca 2004 r. – specjalista w Referacie do walki  z Przestępczością przeciwko Mieniu Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca 2006 r. – specjalista w Zespole Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 kwietnia 2010 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 czerwca 2011 r. - Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego w Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie;
 • od 01 lipca  2014 r. – I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Głogowie;
 • od 19 stycznia 2016 r. – p.o. Komendant Powiatowy Policji w Głogowie;
 • od 10 sierpnia 2016 r. - Komendant Powiatowy Policji w Głogowie;
 • od 01 kwietnia 2020 r.– p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw kryminalnych;
 • od 01 lipca 2020 r.- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu do spraw kryminalnych.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2013 r.;
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2017 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrny Medal "Za Długoletnią Służbę" - 2020 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

inspektor Norbert Kurenda

Zdjęcie przedstawiające Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Norberta Kurendę

Urodzony w 1975 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.

Przebieg służby:

 • od 14 sierpnia 1994 r. – przyjęty do służby jako aplikant Plutonu Pogotowia Policyjnego Patrolowania i Konwojów Komendy Rejonowej Policji w Jaworze;
 • od 01 sierpnia 1996 r. – policjant Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Jaworze;
 • od 01 maja 1999 r. – młodszy asystent Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;
 • od 01 grudnia 2000 r. – referent Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;
 • od 01 września 2001 r. – asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 16 maja 2004 r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 marca 2005 r. – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 czerwca 2006 r. – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 lutego 2008 r. – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu;
 • od 10 czerwca 2016 r.p.o. Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu;
 • od 20 października 2016 r. –  Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu  ;
 • od 04 stycznia 2019 r.p.o. Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu;
 • od 01 lutego 2019 r. – Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu;
 • od 07 lutego 2023 r.p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 08 marca 2023 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” – 2010 r.
 • Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” – 2012 r.
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” – 2017 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji


 

Kierownictwo Dolnośląskiej Policji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ KOMENDY WOJEWÓDZIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

Powrót na górę strony