Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 22.07.2020

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

nadinspektor Paweł Półtorzycki

Urodzony w 1974 r. Służbę w Policji pełni od 01 września 1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem na Uniwersytecie Wrocławskim.

Przebieg służby:

 • od 01 września 1994 r. - pełnił służbę w Kompanii Patrolowej, a następnie Wydziale Kryminalnym Komendy Rejonowej Policji Wrocław Fabryczna;
 • od 01 października 1998 r. - starszy asystent Wydziału do spraw Narkotyków Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu;
 • od 01 stycznia 1999 r. - asystent Wydziału XVIII Biura do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Głównej Policji- miejsce pełnienia służby Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu;
 • od 15 kwietnia 2000 r. - asystent, specjalista, a następnie ekspert Wydziału XXII z siedzibą we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji Policji;
 • od 19 kwietnia 2004 r. - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału 2 Zarządu XXII we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji;
 • od 01 września 2004 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału 2 Zarządu XXII we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji;
 • od 01 listopada 2005 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji;
 • od 03 lutego 2009 r. - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji;
 • od 09 września 2014 r. - Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • od 09 lutego 2016 r. - p.o. Naczelnik Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • od 15 kwietnia 2016 r. - Naczelnik Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • od 18 lipca 2016 r. - p.o. Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • od 10 listopada 2016 r. - Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • od 27 lutego 2019 r. - p.o. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • od 25 kwietnia 2019 r. - Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji;
 • od 29 grudnia 2023 r. - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowy "Krzyż zasługi" - 2003 r.;
 • Brązowy Medal "Za Długoletnią Służbę” - 2014 r.;
 • Złota Odznaka "Zasłużony Policjant" - 2020 r.;
 • Odznaka Honorowa Służby Kontrterrorystycznej- 2023 r.

 

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

inspektor Robert Frąckowiak

Zdjęcie przedstawiające Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Roberta Frąckowiaka

Urodzony w 1970 roku. Służbę w Policji pełni od 01.07.1991 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku finanse i bankowość.

Przebieg służby:

 • od 01 lipca 1991 r.- przyjęty do służby w Plutonie Patrolowo - Interwencyjnym, następnie dzielnicowy Rewiru Dzielnicowych IV w Wydziale Prewencji Komisariatu Policji Poznań Grunwald;
 • od 01 lutego 2002 r. - referent , a następnie specjalista Wydziału Finansów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 lipca 2006 r. - specjalista, a następnie ekspert Wydziału Kontroli Finansowo - Gospodarczej Biura Kontroli Komendy Głównej Policji;
 • od 04 maja 2009 r.- ekspert Zespołu Kontroli Finansowo - Gospodarczej Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 15 grudnia 2014 r.- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu;
 • od 01 czerwca 2019 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 01 lutego 2022 r. - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” - 2013 r.;
 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2015 r.
 • Brązowy Medal NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego - 2015 r.
 • Medal 30-lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2020 r.
 • Srebrna Odznaka "Zasłuzony Policjant" - 2020 r.
 • Złoty Medal "XL-Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego" - 2021 r.
 • Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej - 2021 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion logistyki.

 


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

inspektor Krzysztof Kumaszka

Urodzony w 1976 roku. Służbę w Policji pełni od 20 maja 1996 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Przebieg służby:

    od 20 maja 1996 roku - aplikant Kompanii Prewencji;
    od 01 stycznia 1999 roku - starszy policjant Wydziału Wywiadowczego i Interwencyjnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu;
    od 15 września 2003 roku - referent Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu;
    od 15 kwietnia 2007 roku - specjalista Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej  Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji;
    od 16 sierpnia 2011 roku - ekspert Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej  Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji;
    od 23 kwietnia 2018 roku - p.o. Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji;
    od 15 października 2018 roku - Zastępca Naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji;
    od 23 października 2019 roku – p.o. Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji;
    od 16 marca 2020 roku – Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji;
    od 14 stycznia 2023 roku – p.o. Naczelnik Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji;
    od 01 kwietnia 2023 roku - Naczelnik Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji;
    od 26 lutego 2024 roku – p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

    Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2010 r.
    Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” - 2013 r.
    Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2014r.
    Złota Odznaka „Zasłużony Policjant” - 2020 r.
    Medal 30 Lecia Powstania NSZZ Policjantów - 2023 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion kryminalny


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji

inspektor Norbert Kurenda

Zdjęcie przedstawiające Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu inspektora Norberta Kurendę

Urodzony w 1975 r. Służbę w Policji pełni od 16.08.1994 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,  Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Zarządzanie.

Przebieg służby:

 • od 14 sierpnia 1994 r. – przyjęty do służby jako aplikant Plutonu Pogotowia Policyjnego Patrolowania i Konwojów Komendy Rejonowej Policji w Jaworze;
 • od 01 sierpnia 1996 r. – policjant Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Rejonowej Policji w Jaworze;
 • od 01 maja 1999 r. – młodszy asystent Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;
 • od 01 grudnia 2000 r. – referent Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze;
 • od 01 września 2001 r. – asystent Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 16 maja 2004 r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 marca 2005 r. – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 czerwca 2006 r. – Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Legnicy;
 • od 01 lutego 2008 r. – Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu;
 • od 10 czerwca 2016 r.p.o. Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu;
 • od 20 października 2016 r. –  Komendant Powiatowy Policji w Lubaniu  ;
 • od 04 stycznia 2019 r.p.o. Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu;
 • od 01 lutego 2019 r. – Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu;
 • od 07 lutego 2023 r.p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu;
 • od 08 marca 2023 r. - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant” – 2010 r.
 • Brązowy Medal „Za Długoletnią Służbę” – 2012 r.
 • Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant” – 2017 r.
 • Srebrny Medal „Za Długoletnią Służbę” – 2023 r.

Zastępuje Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w czasie jego nieobecności oraz nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pion prewencji


 

Kierownictwo Dolnośląskiej Policji w BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ KOMENDY WOJEWÓDZIEJ POLICJI WE WROCŁAWIU

Powrót na górę strony