Wstęp - O LABORATORIUM - Policja Dolnośląska

O LABORATORIUM

Wstęp

Data publikacji 29.07.2020

Laboratorium Kryminalistyczne jest komórką organizacyjną Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu powołaną do prowadzenia badań kryminalistycznych i wydawania opinii na rzecz jednostek Policji oraz organów wymiaru sprawiedliwości województwa dolnośląskiego, a także opolskiego zgodnie z regionalizacją badań wysokospecjalistycznych.

Do zadań Laboratorium należy także uczestniczenie w  oględzinach miejsc popełnienia poważniejszych przestępstw, prowadzenie zbiorów umożliwiających identyfikację osób i rzeczy, prowadzenie szkoleń techników kryminalistyki oraz policjantów służby dochodzeniowo-śledczej. Laboratorium podłączone jest także do komputerowego Systemu Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej „AFIS” i prowadzi systematyczne badania w tym zakresie. Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wykonuje rocznie około 13 tysięcy ekspertyz w kilkunastu dziedzinach kryminalistyki, co stawia  je w krajowej czołówce policyjnych laboratoriów kryminalistycznych i czyni w tym zakresie najważniejszym partnerem Policji, Sądów i Prokuratur Dolnego Śląska. Laboratorium wrocławskie jest nowocześnie zarządzaną, certyfikowaną zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 placówką badawczą. System Zarządzania Jakością w Laboratorium jest elementem Polityki i Celów Jakościowych Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Struktura Laboratorium Kryminalistycznego oparta jest na Sekcjach. Aktualnie, we wszystkich zespołach badawczych zatrudnionych jest prawie stu policjantów i pracowników cywilnych, spośród których ponad siedemdziesięciu posiada uprawnienia samodzielnych ekspertów różnych dziedzin kryminalistyki. Kompetencje personelu badawczego są systematycznie monitorowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, dzięki czemu realizacja badań w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przebiega na poziomie ustalonych europejskich standardów, w sposób obiektywny i rzetelny, z uwzględnieniem wymagań Klientów.

Powrót na górę strony