Pracownia Badań Wypadków Drogowych

Data publikacji 29.07.2020

Badania wypadków drogowych realizowane są w oparciu o poniższe procedury badawcze:HQ-PB/11-IIW „Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego (kolizji drogowej)” wydanie 3 z dnia 10.06.2021 r.HQ-PB/12-IIW „Badania elementów i zespołów pojazdów” wydanie 3 z dnia 10.06.2021 roku.

ZAKRES BADAŃ:

 1. Rekonstrukcji wypadków drogowych na podstawie akt sprawy, śladów na obuwiu i odzieży oraz uszkodzeń pojazdów i ich elementów.
 2. Badania elementów pojazdów mających związek z wypadkiem (opon, pasów bezpieczeństwa, żarówek, tachografów itp.).
 3. Badania śladów środków transportu mających bezpośredni związek z wypadkiem drogowym.
 4. Określania marki lub rodzaju pojazdu na podstawie jego elementów lub pozostawionych śladów.

PRZYKŁADOWE PYTANIA DO BIEGŁYCH:

 • Rekonstrukcja przebiegu wypadku na podstawie akt sprawy:
 1. Jaki był przebieg wypadku?
 2. Co było przyczyną zaistniałego wypadku?
 3. Czy taktyka i technika jazdy kierującego samochodem była zgodna z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i dostosowana do panujących warunków drogowych?
 4. Czy ustaloną/deklarowaną przez kierującego prędkość samochodu... można w panujących warunkach drogowych uznać za bezpieczną?
 5. Czy kierujący samochodem/motocyklem/rowerem/pieszy w zaistniałej sytuacji drogowej dysponował możliwościami uniknięcia wypadku?
 6. W jakich warunkach uniknięcie wypadku przez kierującego samochodem/motocyklem/rowerem/pieszego było możliwe?
 7. Czy manewry podejmowane w sytuacji zagrożenia przez kierującego samochodem... były prawidłowe (odpowiednie do sytuacji i podjęte w oczekiwanym czasie)?
 • Badania odzieży/obuwia:
 1. Czy na dostarczonym do badań obuwiu występują ślady charakterystyczne dla potrącenia osoby pieszej, jeśli tak, to czy można na ich podstawie ustalić usytuowanie pieszego względem samochodu w chwili potrącenia?
 2. Czy na dostarczonej do badań odzieży znajdują się ślady, które mogły powstać w wyniku potrącenia osoby pieszej i czy możliwe jest ustalenie od jakich części samochodu powstały?
 • Elementy pojazdu:
 1. Z jakich części pojazdu pochodzą zabezpieczone na miejscu zdarzenia fragmenty w postaci...?
 2. Czy można na ich podstawie określić markę i model pojazdu?
 3. Czy zabezpieczone na miejscu wypadku drogowego części i fragmenty części pojazdu pochodzą od samochodu... zabezpieczonego w...?
 • Przykładowe pytania dotyczące zabezpieczonych żarówek:
 1. Czy zabezpieczona do badań żarówka jest technicznie sprawna?
 2. Czy żarówka zabezpieczona do badań świeciła się w momencie jej uszkodzenia?
 • Tarcze tachografów:
 1. Jakie parametry zapisane są na dowodowej tarczy tachografu?
 2. Czy w zapisie występują ślady ingerencji w jego treść?
 3. Jaką drogę przejechał samochód w czasie od... do...?
 4. Czy można określić z jaką prędkością poruszał się samochód w chwili wypadku (proszę podać wartość)?
 5. Jaki był przebieg zmian parametrów ruchu pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem wypadku?
 • Badania związane z postępowaniem o wyłudzenia odszkodowań komunikacyjnych:
 1. Czy uszkodzenia pojazdów … odpowiadają sobie wzajemnie i czy mogło do nich dojść w wyniku kolizji opisanej w zgłoszeniu szkody …?
 2. Czy wszystkie z uszkodzeń pojazdu … opisanych w postępowaniu likwidacyjnym mogły powstać w wyniku zdarzenia wskazanego w zgłoszeniu szkody …?

Generalną zasadą przy formułowaniu pytań do biegłych jest pytanie o to, czego zleceniodawca chce się dowiedzieć.
W razie wątpliwości co do zakresu działań lub możliwości badawczych wskazana jest konsultacja telefoniczna!

Uwaga!
Pracownia do czasu skompletowania niezbędnego specjalistycznego wyposażenia warsztatowego nie wykonuje badań stanów technicznych pojazdów (o dacie rozpoczęcia wykonywania badań pojazdów, zostaniecie Państwo poinformowani oddzielnym pismem). 

Kontakt:
telefon resortowy: 87 141 11, 87 124 49
telefon miejski: +48 47 87 141 11, +48 47 87 124 49

Powrót na górę strony