Analiza Plam Krwawych - PRACOWNIE - Policja Dolnośląska

Analiza Plam Krwawych

Data publikacji 29.07.2020

Ślady biologiczne w postaci krwi są najczęściej zabezpieczanymi na miejscu zdarzenia śladami  w przypadku przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu. Ujawnione na miejscu zdarzenia plamy krwi tworzą na ogół większe wzory zwane śladami krwawymi. Analiza śladów krwawych jest dyscypliną naukową wykorzystującą wiedzę z zakresu biologii, fizyki i matematyki. Zgodnie z terminologią SWIGSTAIN wyróżnia się trzy grupy plam krwawych: plamy pasywne (np. skapnięcia, spływy, kałuże), aktywne (np. rozpryski, zrzuty), oraz plamy zmienione (np. skrzepy krwi, artefakty owadów). Właściwa interpretacja mechanizmu powstawania plam krwi okazuje się bardzo przydatna w przypadku weryfikacji różnych wersji zdarzeń, a także w sprawach, w których kwestionowana jest przyczyna śmierci.

ZAKRES CZYNNOŚCI  CERTYFIKOWANEGO SPECJALISTY:

  1. Ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych.
  2. Przeprowadzenie testów wstępnych na obecność krwi (specyficznych i nie specyficznych).
  3. Współtworzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia (protokół oględzin, dokumentacja fotograficzna).
  4. Typowanie śladów krwawych do pobrania próbek do badań genetycznych.
  5. Dokonanie pomiarów i obliczeń ujawnionych śladów krwi i jeżeli to możliwe wyznaczenie przestrzeni, w której znajdowało się potencjalne źródło krwi na miejscu zdarzenia.
  6. Sporządzanie sprawozdania z przebiegu czynności na zlecenie organu prowadzącego z określeniem mechanizmu powstawania śladów krwawych według stosowanego schematu decyzyjnego.

Pismo o powołaniu  Certyfikowanego Specjalisty z zakresu analizy plam krwawych powinno zawierać jasno określony cel jego uczestnictwa w czynnościach wynikający z jego zakresu zadań na przykład:
„Ujawnienie i zabezpieczenie śladów krwawych na potrzeby ustalenia mechanizmu powstawania śladów krwawych.”

INNE WAŻNE INFORMACJE DLA ZLECAJĄCYCH CZYNNOŚCI:
Certyfikowany specjalista z zakresu analizy plam krwawych jest osobą posiadającą wiedze i umiejętności do prawidłowego ujawnienia i zabezpieczenia śladów krwi na miejscu zdarzenia. Z czynności przeprowadzonych w ramach oględzin sporządza sprawozdanie, które zawiera jasny i czytelny opis wszelkich czynności przez niego przeprowadzonych. W związku z powyższym nie mam możliwości sporządzenia sprawozdania na podstawie protokołów i zdjęć powstałych w trakcie czynności oględzinowych, w których specjalista nie uczestniczył osobiście.

Kontakt:
telefon resortowy: 87 142 71
telefon miejski: +48 47 87 142 71

Powrót na górę strony