Pracownia Badań Dokumentów - PRACOWNIE - Policja Dolnośląska

Pracownia Badań Dokumentów

Data publikacji 29.07.2020

Badania pismoznawcze są dziedziną kryminalistyki polegającą na badaniu autentyczności pisma i ustalaniu tożsamości jego autora, bądź potwierdzeniu lub wykluczeniu osoby z kręgu podejrzanych.
Sekcja Badań Dokumentów przeprowadza ekspertyzy z zakresu badań pismoznawczych oraz techniczne badania dokumentów pozwalające ustalić ich autentyczność poprzez ocenę techniki druku czy rodzaju zastosowanych zabezpieczeń.
Klasyczne badania dokumentów prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/9-IIID „Badania rękopisów” wydanie 6 z dnia 24.07.2023 roku – akredytowaną przez PCA,

Zakresy czynności:

 1. Analiza porównawcza rękopisów.
 2. Identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów.
 3. Ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu.

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań rękopisów:

 • Czy kwestionowany rękopis (pismo, podpis) kwalifikuje się do badań porównawczych?
 • Czy kwestionowane rękopisy (pismo, podpisy) w obrębie dowodowych dokumentów zostały nakreślone przez jedną osobę?
 • Czy kwestionowany rękopis (pismo, podpisy) został nakreślony przez osobę, której wzory grafizmu przedstawiono do badań jako materiał porównawczy?

Czas oczekiwania na opinię z zakresu klasycznych badań dokumentów wynosi do trzech miesięcy. W przypadku opinii obszernych termin wykonania ustalany jest indywidualnie dla każdego postanowienia.
Sekcja Badań Dokumentów od roku 2007 uczestniczy w programach badań biegłości przez porównanie międzylaboratoryjne organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, a od 2012 roku również w międzynarodowych badaniach biegłości „Handwriting Examination” organizowanych przez Collaborative Testing Services z USA.

Uwaga!
Pracownia nie wykonuje badań na dokumentach przedstawionych w postaci kopii technicznych (kserokopie, wydruki z faxu).
Techniczne badania dokumentów prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/10-IIID „Badania autentyczności dokumentów” wydanie 6 z dnia 24.07.2023 roku.

Zakresy czynności:

 1. Identyfikacja technik wytwarzania dokumentów.
 2. Analiza form fałszerstwa dokumentów.
 3. Identyfikacja materiałów wykorzystanych do wytworzenia dokumentów.
 4. Identyfikacja grupowa i indywidualna urządzeń.
 5. Ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych.
 6. Badania krzyżujących się linii graficznych.
 7. Badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymiliów oraz ich odcisków.
 8. Określanie autentyczności dokumentów.
 9. Badania dokumentów zniszczonych.

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu technicznych badań dokumentów:

 • Czy zakwestionowany dokument jest autentyczny?
 • Przy użyciu jakich urządzeń i technik wykonano zakwestionowany dokument?
 • W jaki sposób sfałszowano zakwestionowany dokument?
 • Czy istnieje możliwość identyfikacji urządzenia, na którym wykonano zakwestionowany dokument?
 • Czy kwestionowana kopia techniczna nosi ślady montażu z różnych dokumentów?
 • Czy zakwestionowane rękopisy są pierwopisami czy zapisami wtórnymi?
 • Jaka była pierwotna treść rękopisów?
 • Czy sporne rękopisy zostały sporządzone tym samym środkiem kryjącym?
 • Jaka była treść na dokumencie spalonym, który przekazano do badań?
 • Czy kwestionowany odcisk pieczątki wykonano pieczątką, którą przekazano do badań jako materiał porównawczy lub której wzory odcisków przekazano do badań jako materiał porównawczy?
 • Czy kwestionowany maszynopis wykonano na maszynie, którą przekazano do badań jako materiał porównawczy lub której wzory odcisków czcionek przekazano do badań jako materiał porównawczy?
 • Czy zakwestionowany maszynopis sporządzono na jednej maszynie do pisania, bez wykręcania papieru z wałka maszyny?

Czas oczekiwania na opinię z zakresu technicznych badań dokumentów wynosi do trzech miesięcy. W przypadku opinii obszernych termin wykonania ustalany jest indywidualnie dla każdego postanowienia.
Sekcja Badań Dokumentów zrealizowała ponadto wiele nowatorskich projektów badawczych, m.in. w zakresie zmienności cech graficznych w podpisach osób z chorobą Alzheimera.

Kontakt:
telefon resortowy 87 136 72, 87 136 84
telefon miejski +48 47 87 136 72, +48 47 87 136 84

 

 • Fragment nieczytelnego podpisu
  Fragment nieczytelnego podpisu
 • Urządzenie VSC-4Plus
  Urządzenie VSC-4Plus
 • Widok niektórych technicznych zabezpieczeń dokumentów widzialnych w świetle UV
  Widok niektórych technicznych zabezpieczeń dokumentów widzialnych w świetle UV
 • Widok dokumentu w trakcie badań z użyciem mikroskopu stereoskopowego
  Widok dokumentu w trakcie badań z użyciem mikroskopu stereoskopowego
 • Fragment zapisów odręcznych
  Fragment zapisów odręcznych
 • Widok części zapisów cyfr uzyskany przy użyciu urządzenia VSC-4 Plus
  Widok części zapisów cyfr uzyskany przy użyciu urządzenia VSC-4 Plus
 • Przykładowo zaznaczone na tablicy poglądowej cechy budowy litery
  Przykładowo zaznaczone na tablicy poglądowej cechy budowy litery

 

Powrót na górę strony