Pracownia Badań Traseologicznych - PRACOWNIE - Policja Dolnośląska

Pracownia Badań Traseologicznych

Traseologia jest działem techniki kryminalistycznej zajmującym się badaniem śladów powstałych w wyniku przemieszczania się ludzi, zwierząt lub środków transportu.
Ślady traseologiczne są typowymi śladami zabezpieczanymi w trakcie kryminalistycznych oględzin miejsc zdarzeń. Powstawanie śladów obuwia warunkuje współdziałanie trzech podstawowych czynników: człowieka (stopy) – obuwia – podłoża. Każdy z tych elementów jest swoistym źródłem (zbiorem) informacji o cechach charakterystycznych jemu właściwych, które w określonym stopniu przenoszone są na obraz śladu dostarczając tym samym istotnych informacji niezbędnych w procesie wykrywczym. Ponadto, badania oceniająco - typujące przeprowadzane w pracowni ułatwiają wytypowanie właściwego obuwia, mogącego stanowić materiał porównawczy istotny do dalszych badań.
Badania traseologiczne śladów obuwia prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/2-IT „Badania traseologiczne” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 roku.

Zakresy czynności biegłego:

 1. Badania oceniająco – typujące śladów obuwia.
 2. Badania identyfikacyjne śladów obuwia.

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań oceniająco-typujących:

 • Czy ślady dowodowe nadają się do badań i w jakim zakresie?
 • Jaki jest rodzaj kompozycji wzorniczej i ewentualna długość podeszwy obuwia oraz od jakiego rodzaju obuwia pochodzi dowodowy ślad?

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań identyfikacyjnych śladów obuwia:

 • Czy ślady dowodowe pochodzą od obuwia porównawczego?
 • Czy ślady dowodowe z miejsc zdarzeń (wymienić jakich) wskazują zgodne cechy identyfikacyjne?
 • Czy ślady dowodowe pochodzą od dostarczonego obuwia?
 • Czy ślady pochodzą od obuwia porównawczego, jeżeli nie – to od jakiego typu obuwia pochodzą zabezpieczone ślady?

Pozostałe badania realizowane w pracowni badań traseologicznych:

 1. Ujawnianie śladów traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia i poprawa czytelności odwzorowań za pomocą technik laboratoryjnych, w tym technik elektronicznego przetwarzania obrazu.
 2. Wnioskowanie o osobie na podstawie śladów obuwia.
 3. Badanie butów na zestawienie par.
 4. Badania identyfikacyjne śladów środków transportu.
 5. Badania identyfikacyjne tropów zwierząt.

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań butów na zestawienie par:

 • Czy but dowodowy i porównawczy stanowiły parę obuwia?
 • Czy obuwie dostarczone do badań stanowiło jedną parę?

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań śladów środków transportu i tropów zwierząt:

 • Czy ślady dowodowe pochodzą od materiału porównawczego?

Pracownia badań traseologicznych uczestniczy w programach badań biegłości:

 • z zakresu badań traseologicznych organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji,
 • „Shoe print test” organizowanych przez European Network of Forensic Science Institutes,
 • “Imprint Impression Evidence” organizowanych przez Collaborative Testing Services z USA.

Czas oczekiwania na opinię z zakresu badań traseologicznych wynosi do trzech miesięcy.
W przypadku opinii obszernych termin wykonania ustalany jest indywidualnie dla każdego postanowienia.

Kontakt:
telefon resortowy 87 146 43, 87 138 96
telefon miejski +48 4787 146 43, +48 4787 138 96

 

 • Odlew gipsowy stopy oraz odwzorowanie próbne podeszwy buta.
  Traseologia zdjęcie numer 1
 • Odlew gipsowy śladu bieżnika opony oraz odwzorowanie próbne podeszwy buta.
  Traseologia zdjęcie numer 2
 • Odwzorowanie próbne podeszwy buta ze skalówką.
  Traseologia zdjęcie numer 3
 • Odwzorowanie próbne podeszwy buta ze skalówką.
  Traseologia zdjęcie numer 4
 • Czarna folia traseologiczna z odwzorowaniem podeszwy buta.
  Traseologia zdjęcie numer 5

 

Powrót na górę strony