Pracownia Badań Mechanoskopijnych

Data publikacji 29.07.2020

Mechanoskopia jest działem kryminalistyki obejmującym ogół sposobów, metod i środków służących do ujawniania, zabezpieczania i badania w celach identyfikacyjnych niektórych śladów, które powstały w wyniku wzajemnego mechanicznego oddziaływania na siebie przedmiotów, narzędzi i płaszczyzn stałych oraz ustalania tożsamości narzędzi przestępstw na podstawie pozostawionych przez nie śladów.
Badania oznaczeń identyfikacyjnych prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/4-IIM „Badania oznaczeń identyfikacyjnych” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 roku – akredytowaną przez PCA.

Zakresy czynności:

 • Badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach.
 • Badania identyfikacyjne pojazdów i ich podzespołów.

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań oznaczeń identyfikacyjnych:

 • Czy oznaczenia identyfikacyjne pojazdu/przedmiotu były przerabiane?
 • Jaka była pierwotna treść usuniętego/przerobionego oznaczenia identyfikacyjnego pojazdu/przedmiotu?
 • Czy na badanym przedmiocie/podzespole pojazdu występują oznaczenia umożliwiające jego identyfikację, jeżeli tak to jaka jest ich treść?

Uwaga!
Badania oznaczeń identyfikacyjnych są badaniami niszczącymi.

Zabiegi chemiczne stosowane podczas badań oznaczeń identyfikacyjnych pojazdów i ich podzespołów wymagają dodatnich temperatur otoczenia i podłoża (pojazdu).
Pracownia mechanoskopii dysponuje doskonale wyposażonym stanowiskiem badawczym, na którym można przeprowadzić badania identyfikacyjne, w pełnym zakresie, niezależnie od warunków atmosferycznych.
Badania narzędzi, przedmiotów i urządzeń zamykających prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/5-IIM „Badania śladów mechanoskopijnych” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 roku - akredytowaną przez PCA.

Zakresy czynności:

 • Identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia.
 • Badania mechanicznych urządzeń zamykających.
 • Badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów.
 • Określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów.
 • Określanie, czy przedmioty stanowiły całość.
 • Określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb.
 • Badania plomb, identyfikacja plombownic, znakowników, numeratorów.
 • Badania monet i wyrobów jubilerskich
 • Identyfikacja maszyn (matryc, głowic) do produkcji płyt CD

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań na całość

 • W jaki sposób dokonano rozdzielenia zabezpieczonych fragmentów przedmiotu?
 • Czy zabezpieczone fragmenty przedmiotu stanowiły przed rozdzieleniem jedną całość?
 • Elementami jakiego przedmiotu mogą być fragmenty stanowiące przedmiot badań?

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań urządzeń zamykających:

 • Czy urządzenie zamykające wraz z załączonym kluczem/kluczami funkcjonuje prawidłowo?
 • Czy załączony klucz/klucze są oryginalne, czy na kluczu/ach są widoczne ślady kopiowania?
 • Czy badane urządzenie zamykające otwierano innymi przedmiotami aniżeli kluczami stale do niego używanymi?
 • Czy urządzenie zamykające można otworzyć przedmiotem/kluczem zabezpieczonym jako materiał porównawczy?
 • Czy ślady narzędzia użytego do złamania wkładki kwalifikują się do włączenia do Krajowego Zbioru Złamanych Wkładek?

Uwaga!
Badania urządzeń zamykających są badaniami niszczącymi.

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań oceniających ślady mechanicznego działania:

 • Od jakiego narzędzia/przedmiotu pochodzą ślady stanowiące przedmiot badań?
 • Czy na podstawie zabezpieczonego śladu będzie możliwa identyfikacja przedmiotu/narzędzia który ślad pozostawił?
 • Jaki był mechanizm (kolejność/kierunek/przyczyna…) zbicia szyby, powstania uszkodzeń/śladów?
 • Czy wśród zebranych opiłków znajdują się fragmenty uzębienia piły przydatne do identyfikacji?
 • Czy zabezpieczone plomby były naruszane?
 • Czy zabezpieczone płyty CD były wytworzone/tłoczone przy użyciu tej samej/ dowodowej/ ... matrycy/ głowicy ?

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań identyfikacyjnych narzędzi i przedmiotów:
Czy zabezpieczone ślady (wgniecenia/ zarysowania/ przecięcia/plomby/znaki probiercze/…) pochodzą od nadesłanego do badań narzędzia (łom, wkrętak, piłka, znakownik, plombownicy, cechownika/ …) lub przedmiotu?

Czas oczekiwania na opinię z zakresu badań mechanoskopijnych wynosi do dwóch miesięcy. W przypadku opinii obszernych termin wykonania ustalany jest indywidualnie dla każdego postanowienia.
Biegli pracowni mechanoskopii corocznie biorą udział w międzynarodowych badaniach biegłości „Toolmarks Examination” oraz „Serial Number Restoration” organizowanych przez Collaborative Testing Services z USA.

Kontakt:
telefon resortowy 87 141 11
telefon miejski +48 47 87 141 11

 

 • Znakowniki
  Znakowniki
 • Zabezpieczone narzędzie
  Zabezpieczone narzędzie
 • Mikroskopowy obraz śladu dowodowego
  Mikroskopowy obraz śladu dowodowego
 • Mikroskopowy obraz śladu próbnego
  Mikroskopowy obraz śladu próbnego
 • Zestawienie cech wspólnych
  Zestawienie cech wspólnych

 

Powrót na górę strony