Pracownia Badań Alkoholu w Płynach Ustrojowych

Data publikacji 29.07.2020

Badania jakościowe i ilościowe alkoholu etylowego we krwi i innych płynach ustrojowych człowieka prowadzone są zgodnie z procedurą badawczą HQ-PB/14-VA „Badania płynów ustrojowych na zawartość alkoholu etylowego techniką chromatografii gazowej head-space” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 roku – akredytowaną przez PCA w zakresie (0,1-5,0)‰.
Badania są prowadzone techniką chromatografii gazowej headspace, przy użyciu dwukanałowego chromatografu gazowego AutoSystem GC z autosamplerem HS- 40 firmy PerkinElmer oraz chromatografu gazowego Clarus 500 z autosampleremTurboMatrix 40 firmy PerkinElmer.
Pracownia od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach biegłości, organizowanych przez Referenzinstitut für Bioanalytik z Bonn akredytowany przez Deutscher Akkreditlerungs Rat.
Możliwa jest także identyfikacja innych lotnych związków organicznych mogących występować w analizowanych materiałach między innymi akoholi: metylowego i izo-propylowego oraz acetonu.
Badania wykonywane są na podstawie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego (opinia) lub druku zlecenia Ms-12, Ms-12/2 (sprawozdanie z badań).
Opinie i sprawozdania z badań na zawartość alkoholu etylowego w płynach ustrojowych wykonywane są na bieżąco.

Kontakt:
telefon resortowy 87 135 14
telefon miejski +48 47 87 135 14

 

 • Aparat używany do oznaczania zawartości alkoholu etylowego w próbkach krwi.
  Aparat używany do oznaczania zawartości alkoholu etylowego w próbkach krwi.
 • Próbki krwi przygotowane do analizy.
  Próbki krwi przygotowane do analizy.
 • Aparat używany do oznaczania zawartości alkoholu etylowego w próbkach krwi.
  Aparat używany do oznaczania zawartości alkoholu etylowego w próbkach krwi.
 • Przygotowanie próbek do badań.
  Przygotowanie próbek do badań.

 

Powrót na górę strony