Pracownia Badań Chemicznych - PRACOWNIE - Policja Dolnośląska

Pracownia Badań Chemicznych

Data publikacji 29.07.2020

Badania chemiczne w kryminalistyce pozwalają na identyfikację substancji zabezpieczonych na miejscach przestępstw.

Zakresy czynności biegłego:

 1. Badania jakościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, profilowanie narkotyków syntetycznych i ich prekursorów, identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów oraz badania śladów kontaktowych środków odurzających i substancji psychotropowych
 2. Badania: mikrośladów, włókien, farb, lakierów, tworzyw sztucznych, klejów, szkieł, metali i ich stopów oraz nietypowych śladów
 3. Badania: substancji popożarowych, łatwopalnych, środków drażniących, i alkoholi oraz nieznanych substancji

Przykładowe pytania do biegłych z zakresu badań chemicznych:

 • Pytania do biegłego należy formułować tak, by udzielona na nie odpowiedź dawała podstawę do rozstrzygnięcia istotnych okoliczności w danej sprawie – tj. aby dawała podstawę do poparcia zarzutów stawianych sprawcy lub ich odrzucenia.

Badania substancji psychoaktywnych prowadzone są zgodnie z procedurami badawczymi:

 • HQ-PB/3-VC „Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej” wydanie 5 z dnia 10.06.2021 roku,
 • HQ-PB/13-VC „Badania materiału roślinnego pochodzącego z konopi” wydanie 2 z dnia 10.06.2021 roku.

Zakresy czynności biegłego:

 1. Badania ilościowe siarczanu amfetaminy.
 2. Badania jakościowe i ilościowe materiału roślinnego pochodzącego z konopi.

Przykładowe pytania do biegłych:

 • sprawy dotyczące substancji psychoaktywnych tak zwanych „narkotyków”:
 1. Czy przesłany do badań materiał dowodowy zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe, prekursory w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii?
 2. Jaką ilość porcji handlowych (tak zwanych „działek”) można otrzymać z zabezpieczonego materiału?
 • sprawy dotyczące alkoholi:
 1. Czy przesłane do badań płyny są roztworami alkoholu etylowego, a jeżeli tak, to o jakim stężeniu?
 2. Czy przesłane do badań płyny pochodzą z produkcji domowej?
 • sprawy dotyczące płynów łatwopalnych:
 1. Czy przesłany do badań płyn jest płynem łatwopalnym, jeżeli tak, to jakim?
 • sprawy dotyczące pozostałości popożarowych:
 1. Czy w przesłanym do badań materiale dowodowym znajdują się pozostałości płynów łatwopalnych, jeżeli tak, to jakich?

Pytania do spraw dotyczących wytwórni narkotyków oraz mikrośladów proszę uzgadniać telefonicznie z biegłymi.

Badania MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH
Zakresy czynności biegłego:

 1. Badania materiałów i urządzeń wybuchowych oraz substancji niestabilnych chemicznie.
 2. Badania pozostałości powybuchowych.
 3. Badania śladów kontaktowych materiałów wybuchowych.

Pytania do spraw dotyczących badań materiałów wybuchowych proszę uzgadniać telefonicznie z biegłymi.

Uwaga!
Proszę nie zadawać pytań oddzielnie do każdego śladu. Pracownia chemii nie wycenia materiału dowodowego.
Pracownia chemii nie określa toksyczności i oddziaływania na organizmy żywe (w tym człowieka) nadesłanego materiału dowodowego.
Pracownia chemii nie zajmuje się kwalifikacją prawną czynów zabronionych.
Pracownia badań chemicznych uczestniczy w programach badań biegłości przez porównanie międzylaboratoryjne organizowanych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.
Czas oczekiwania na opinię z zakresu badań chemicznych wynosi do pięciu miesięcy od daty wpływu postanowienia.

Kontakt:
telefon resortowy 87 133 54 i 87 142 80
telefon miejski +48 47 87 133 54 i +48 47 87 142 80

 

 • Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC_MS QP2010 firmy Shimadzu
  Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC_MS QP2010 firmy Shimadzu
 • Zestaw do chromatografii cienkowarstwowej TLC Sampler 4 wraz z TLC Scanerem 3 firmy Camag
  Zestaw do chromatografii cienkowarstwowej TLC Sampler 4 wraz z TLC Scanerem 3 firmy Camag
 • Przykładowe zdjęcie obiektów przesłanych do badań z zakresu urządzeń i materiałów wybuchowych
  Przykładowe zdjęcie obiektów przesłanych do badań z zakresu urządzeń i materiałów wybuchowych

 

Powrót na górę strony