Pracownia Badań Informatycznych - PRACOWNIE - Policja Dolnośląska

Pracownia Badań Informatycznych

Data publikacji 29.07.2020

Badania informatyczne to badania sprzętu komputerowego oraz różnych nośników danych (takich jak na przykład: dysk twardy, dysk SSD, pendrive, karta pamięci, płyta optyczna) mające na celu identyfikację sprzętu oraz uzyskanie dostępu do danych, w tym także danych usuniętych, będących przedmiotem zainteresowania w postępowaniu.
Badanie telefonów komórkowych polega na analizie zawartości pamięci zarówno samego telefonu, dołączonych kart SIM, jak również kart pamięci zamontowanych w tym urządzeniu, w celu pozyskania informacji mających wpływ na przebieg prowadzonych postępowań.

Zakresy czynności biegłego:

 1. Badania sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
 2. Ustalanie przeznaczenia urządzeń informatycznych, ich sprawności oraz zawartości ich pamięci.
 3. Ustalanie i analiza zawartości cyfrowych nośników danych za wyjątkiem:
 • ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
 • ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (na przykład: pornografia, erotyka, przemoc, i tym podobne).
 • ustalania i badania urządzeń służących do nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizyjnego, zagłuszania sygnałów GSM, urządzeń podsłuchowych, nakładek bankomatowych oraz przeprowadzania audytu oprogramowania.
 1. Odzyskiwanie danych z nośników cyfrowych i ich analiza z wyłączeniami wymienionymi w punkcie 3.
 2. Badania telefonów GSM – odczyt danych z pamięci i kart SIM.
 3. Zakresy czynności certyfikowanego specjalisty.
 4. Zabezpieczanie danych z komputerów, dysków.
 5. Wykonywanie kopii nośników danych.
 6. Zgrywanie zawartości telefonów komórkowych.
 7. Przeglądanie plików i wstępna selekcja.
 8. Konwertowanie.

Zakresy czynności certyfikowanego specjalisty:

 1. Zabezpieczanie danych z komputerów, dysków.
 2. Wykonywanie kopii nośników danych.
 3. Zgrywanie zawartości telefonów komórkowych.
 4. Przeglądanie plików i wstępna selekcja.
 5. Konwertowanie.

Przykładowe pytania:

 1. Czy na dostarczonych do badań nośnikach danych znajdują się informacje świadczące o posiadaniu, wytwarzaniu lub sprzedaży materiałów wybuchowych, broni, amunicji, narkotyków, fałszywych dokumentów?
 2. Czy na dysku dostarczonego do badań komputera znajdują się informacje dotyczące odwiedzanych przez użytkownika stron WWW?
 3. Jaki system operacyjny oraz oprogramowanie znajduje się na dostarczonych do badań nośnikach?
 4. Proszę o ujawnienie i zabezpieczenie treści komunikatorów internetowych oraz wiadomości poczty elektronicznej znajdujących się na dysku twardym zabezpieczonego komputera.
 5. Czy na dyskach dostarczonych komputerów znajdują się programy P2P, jakie pliki były za ich pomocą pobierane i udostępniane oraz do kogo i od kogo były przesyłane?
 6. Proszę o odczytanie i zabezpieczenie danych zawartych w pamięci telefonu, karty SIM oraz karty pamięci.
 7. Proszę o odczytanie i zabezpieczenie danych z pamięci dostarczonej do badań nawigacji GPS.
 8. Czy na dostarczonych do badań nośnikach znajdują się dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej firmy …?

Pracownię badań informatycznych obecnie tworzy zespół 3 biegłych oraz 2 certyfikowanych specjalistów. Z uwagi na dużą ilość zlecanych badań nie ma możliwości bieżącej realizacji wszystkich wpływających zleceń. W pierwszej kolejności wykonywane są badania w sprawach o wysokim priorytecie oraz w sprawach w których zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ponadto wprowadzona została uproszczona procedura wykonywania badań telefonów komórkowych tak zwana „szybka ścieżka” realizowana na podstawie pisma z prośbą o udzielenie pomocy technicznej. Umożliwia ona szybkie uzyskanie wyników w postępowaniach, w których można taką procedurę zastosować.
Badania telefonów realizowane są w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy, w pozostałych sprawach badania wykonywane są w terminie od 3 miesięcy do 2 lat.

Kontakt:
telefon resortowy 87 145 68, 87 148 25
telefon miejski +48 47 87 145 68, +48 47 87 148 25

 • Stanowisko pracy biegłego z zakresu badań informatycznych
  Stanowisko pracy biegłego z zakresu badań informatycznych
 • Podłączanie dysków do duplikatora
  Podłączanie dysków do duplikatora
 • Stół techniczny, na którym znajduje się rejestrator monitoringu ze zdemontowaną częścią obudowy
  Stół techniczny, na którym znajduje się rejestrator monitoringu ze zdemontowaną częścią obudowy
 • Stanowisko pracy biegłego z zakresu badań informatycznych
  Stanowisko pracy biegłego z zakresu badań informatycznych

Powrót na górę strony