Pracownia Badań Cyfrowych Nośników Danych

Data publikacji 29.07.2020

Badania z zakresu cyfrowych nośników danych mają na celu analizę nagrań zarejestrowanych przy użyciu systemów monitoringu, kamer wideo oraz innych urządzeń posiadających funkcję rejestrowania obrazu, a także odzyskiwania danych z różnych cyfrowych nośników, w tym również telefonów GSM.
Zakresy badań biegłego realizowane na podstawie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego:

 1. Ujawnianie śladów i szczegółów metodami wizualnymi.
 2. Określanie techniki fotograficznej wykonania zdjęcia i sposobu jego obróbki.
 3. Analiza obrazu w celu ustalenia: jego zawartości, miejsca z którego został wykonany jego zapis, śladów montażu.
 4. Wnioskowanie o urządzeniach rejestrujących na podstawie zapisu obrazu.
 5. Identyfikacja przedmiotów na podstawie zarejestrowanego obrazu.
 6. Fotogrametria.
 7. Analiza zawartości zapisu wizualnego.
 8. Ocena sprawności technicznej urządzeń rejestrujących obraz.
 9. Ocena poprawności sporządzonych zapisów obrazu.
 10. Zakresy czynności certyfikowanego specjalisty.

PRZYKŁADOWE PYTANIA DO BIEGŁYCH:

 1. Czy przesłany do badań materiał dowodowy w postaci zapisu monitoringu wizyjnego zapisany na …jest możliwy do odtworzenia? Jeżeli tak to proszę o …(podać zakres czynności) w celu ustalenia...
 2. Czy jakość dowodowego zapisu monitoringu wizyjnego pozwala na uzyskanie wizerunku osoby mogący posłużyć do rozpoznania/identyfikacji? Jeżeli tak to proszę o wykonanie dokumentacji fotograficznej (opis osoby rysopis, zachowanie, i tym podobne) zarejestrowanej za pośrednictwem kamery numer ... w dniu...w przedziale czasu…od...do...
 3. Czy jakość zapisu monitoringu wizyjnego pozwala na uzyskanie obrazu na podstawie, którego można określić (na przykład. opis i usytuowanie / przedmiotu / marki pojazdu / numer rejestracyjny pojazdu, i tym podobne), pytanie dotyczy ( przedmiotu / pojazdu / numeru rejestracyjnego pojazdu / i tym podobne) zarejestrowanego za pośrednictwem kamery numer … w dniu...w przedziale czasu…od...do... - jeżeli tak to proszę o określenie /rodzaju przedmiotu /marki pojazdu i odczytanie jego numeru rejestracyjnego i wykonanie dokumentacji fotograficznej.
 4. Czy materiał negatywowy marki.............będący własnością…..........został naświetlony aparatem fotograficznym marki............. numer fabryczny.............zabezpieczonym podczas .............. ?
 5. Czy załączona do badań barwna odbitka fotograficzna, plik graficzny i tym podobne przedstawiająca ........... nosi ślady fotomontażu ?
 6. Proszę o wykonanie materiału porównawczego w postaci zdjęcia (nagrania wideo) z ekspozycją miejsca.................. i stwierdzenie czy dowodowe zdjęcie (nagranie wideo) zostało wykonane w tym samym miejscu ?
 7. Czy rejestrator cyfrowy, kamera, aparat i tym podobne marki …..o numerze....jest sprawny i rejestruje obraz/można wykonać zdjęcie ?
 8. Czy przedmiot...dostarczony do badań jest widoczny w nagraniu/zdjęciu...

ZAKRESY CZYNNOŚCI certyfikowanego specjalisty realizowane na podstawie zlecenia w formie pisma:

 1. Opracowywanie kopii zapisu obrazu analogowego i cyfrowego.
 2. Digitalizacja obrazów analogowych.
 3. Edycja nieliniowa i konwersja zapisów wizualnych.
 4. Poprawa jakości zapisów wizualnych.
 5. Wyodrębnienie z nagrań stopklatek i ich edycja.
 6. Rejestracja foto-wideo i wykonywanie dokumentacji poglądowych.
 7. Pobieranie materiału porównawczego w formie zapisów wizualnych do badań identyfikacyjnych własnych i badań z innych specjalności.
 8. Maskowanie obiektów na zapisach wizualnych.
 9. Wykonywanie kopii binarnych dysków.
 10. Zabezpieczanie zapisów z rejestratorów, z wyłączeniem interfejsów sieciowych.
 11. Badania telefonów GSM - odczyt danych i kart SIM.
 12. Odzyskiwanie i odczyt danych z nośników cyfrowych zakresie niezbędnym do wykonania zleconych czynności.

PRZYKŁADOWE ZLECENIA DLA CERTYFIKOWANEGO SPECJALISTY:

 1. Proszę o wykonanie przechwytów (pojedynczych kadrów w plikach graficznych) i sporządzenie chronologicznej dokumentacji fotograficznej odtwarzającej przebieg zdarzenia zarejestrowanego za pośrednictwem kamer(y) numer … monitoringu wizyjnego w dniu...w przedziale czasu…od...do... (opis osoby-rysopis, zachowanie, i tym podobne).
 2. Proszę o wykonanie przechwytów (pojedynczych kadrów w plikach graficznych) i sporządzenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej wizerunek(i) osoby/ osób zarejestrowanej za pośrednictwem kamery numer … monitoringu wizyjnego w dniu...w przedziale czasu…od...do... (opis osoby-rysopis, zachowanie, i tym podobne).
 3. Proszę o poprawienie jakości wykonanych przechwytów i wykonanie zbliżeń twarzy opisanej osoby.
 4. Proszę o poprawienie jakości całości zapisu monitoringu wizyjnego zarejestrowanego za pośrednictwem kamery numerr … w dniu … w przedziale czasu…od...do...dotyczącego....i zapisanie go w wersji poprawionej na nośniku DVD.
 5. Proszę o wykonanie zdjęć z plików graficznych znajdujących się na karcie pamięci dowodowego cyfrowego aparatu fotograficznego marki .../ dowodowego pen-drive'a i tym podobne.
 6. Proszę o wykonanie kopii zapisu wideo z eksperymentu procesowego dotyczącego.....Ds.... zarejestrowanego na kasecie MiniDV/ VHS/ Hi8 zapisując ją na płytę DVD, CD i tym podobne.
 7. Proszę o przegranie fragmentu dowodowego zapisu wizyjnego z rejestratora cyfrowego …... (marki ...numer...) na płytę DVD, fragment dotyczy zdarzenia zarejestrowanego za pośrednictwem kamery numer … w dniu … w przedziale czasu…od...do...
 8. Proszę o przekonwertowanie dowodowego zapisu wizyjnego zarejestrowanego na..... (płycie CD, DVD, kasecie VHS, i tym podobne) na pliki obsługiwane przez odtwarzacze DVD/playery środowiska Windows/Apple/Linux.
 9. Proszę o wykonanie materiału porównawczego w postaci zdjęć osoby …(imię i nazwisko) w ujęciach zbliżonych do ujęć utrwalonych na zdjęciach numer …... z dokumentacji fotograficznej stanowiącej załącznik Ds …..... RSD-........

Kontakt:
telefon resortowy 87 135 45 i 87 143 09
telefon miejski +48 47 87 135 45 i +48 47 87 143 09

 • Stanowisko pracy biegłego z zakresu cyfrowych nośników danych
  Stanowisko pracy biegłego z zakresu cyfrowych nośników danych
 • Stanowisko do przetwarzania zapisów wizualnych
  Stanowisko do przetwarzania zapisów wizualnych
 • Praca przy stanowisku do badań cyfrowych nośników danych
  Praca przy stanowisku do badań cyfrowych nośników danych
 • Widok pomieszczenia pracowni cyfrowych nośników danych
  Widok pomieszczenia pracowni cyfrowych nośników danych

Powrót na górę strony