Pracownia Badań Antroposkopijnych

Data publikacji 29.07.2020

Pracownia wykonuje badania w zakresie odtworzenia wyglądu osób i przedmiotów na podstawie opisu świadka. Ponadto prowadzone są badania mające na celu zidentyfikowanie osoby lub zwłok na podstawie zapisów wizualnych, jak również postarzenie lub odmłodzenie wyglądu osoby.

Zakresy czynności biegłego realizowane na podstawie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego:

 1. Identyfikacja osób na podstawie zapisów wizualnych.
 2. Identyfikacja N.N. zwłok na podstawie zapisów wizualnych.
 3. Odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego.
 4. Odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć oraz zapisów wideo.
 5. Progresja i regresja wiekowa na podstawie zdjęć fotograficznych.
 6. Tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego oraz zdjęć fotograficznych.
 7. Retusz cyfrowy zdjęć.

Przykładowe pytania do biegłego z zakresu antroposkopii:

 • Czy osoba zarejestrowana na zdjęciu zamieszczonym w (nazwa dokumentu, na kogo wystawiony, numerr serii, i tym podobne) to (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numerr PESEL), którego/której zdjęcia stanowią materiał porównawczy?
 • Czy na zdjęciu (dane identyfikacyjne pierwszego zdjęcia) i na zdjęciu (dane identyfikacyjne drugiego zdjęcia) zarejestrowana jest jedna i ta sama osoba?
 • Czy osoba zarejestrowana na stopklatce o nazwie (na przykład snap32.bmp) pobranej z dowodowego zapisu wideo (dane identyfikacyjne pliku wideo, kasety, miejsca rejestracji, i tym podobne) to (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numerr PESEL), którego/której zdjęcia stanowią materiał porównawczy?
 • Czy nadesłane do badań identyfikacyjnych zdjęcia twarzy zwłok N.N. mężczyzny/kobiety ujawnionych w (miejsce, dzień) ukazują zaginionego/zaginioną (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer PESEL), którego/której zdjęcia stanowią materiał porównawczy?

Zakres czynności certyfikowanego specjalisty realizowany w przypadku zlecenia
w formie pisma:

 1. Odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów.

Przykładowe zlecenia dla certyfikowanego specjalisty:

 • Proszę o sporządzenie portretu pamięciowego na podstawie opisu słownego świadka.
 • Proszę o odtworzenie wyglądu utraconych przedmiotów na podstawie opisu słownego świadka.

W zakresie czynności certyfikowanego specjalisty badania wykonywane są na bieżąco

 

Kontakt:
telefon resortowy 87 137 88, 87 141 46
telefon miejski +48 47 87 137 88,  +48  47 87 141 46

 • Stanowisko pracy biegłego z zakresu badań antroposkopijnych
  Stanowisko pracy biegłego z zakresu badań antroposkopijnych
 • Praca przy stanowisku biegłego z zakresu badań antroposkopijnych
  Praca przy stanowisku biegłego z zakresu badań antroposkopijnych
 • Praca przy stanowisku biegłego z zakresu badań antroposkopijnych
  Praca przy stanowisku biegłego z zakresu badań antroposkopijnych
 • Praca przy stanowisku specjalisty z zakresu badań antroposkopijnych – portret
  Praca przy stanowisku specjalisty z zakresu badań antroposkopijnych – portret
 • Ekran monitora przedstawiający wyświetlone portrety w programie narzędziowym
  Ekran monitora przedstawiający wyświetlone portrety w programie narzędziowym
 • Ekran monitora przedstawiający wyświetlone przedmioty biżuterii w programie narzędziowym
  Ekran monitora przedstawiający wyświetlone przedmioty biżuterii w programie narzędziowym

Powrót na górę strony