Pracownia Badań Fonoskopijnych - PRACOWNIE - Policja Dolnośląska

Pracownia Badań Fonoskopijnych

Data publikacji 29.07.2020

Fonoskopia (z greckiego: phone - dźwięk i skopeo - patrzę) jest działem techniki śledczej zajmującym się badaniami zapisów dźwiękowych, a w szczególności identyfikacją wypowiadających się osób na podstawie analizy sygnału mowy zarejestrowanego analogowo lub cyfrowo na wszelkiego rodzaju nośnikach i urządzeniach umożliwiających nagrywanie dźwięku oraz badaniem autentyczności zapisów analogowych.
Badania wykonywane są wyłącznie na podstawie zlecenia w formie pisma.

Zakresy czynności certyfikowanego specjalisty:

 1. Odtworzenie zapisu i spisanie treści nagrań zakłóconych.
 2. Wykonanie kopii zapisów fonicznych, w tym kopii z korekcją.
 3. Zabezpieczenie materiału dowodowego w postaci zapisów fonicznych i rejestracja dźwięku do celów procesowych.
 4. Pobieranie materiału porównawczego w postaci mowy do badań identyfikacyjnych.

Przykładowe pytania z zakresu fonoskopii:

 • Proszę spisanie treści dowodowych wypowiedzi zapisanych na płycie optycznej /taśmie kasetowej /mikrokasetowej /w pamięci dyktafonu cyfrowego /odtwarzacza mp3 /telefonu cyfrowego lub innego urządzenia umożliwiającego rejestrację dźwięku marki/firmy .......…… typu …......…. o numerze seryjnym …...……. opisanej ..................
 • Proszę o pobranie materiału porównawczego w postaci mowy od …………………..
 • Proszę o skopiowanie nagrań zarejestrowanych na ścieżce A/B taśmy kasetowej marki …………… typu …………. o numerze seryjnym …………………. Kopię proszę wykonać
 • w postaci plików .wav i zapisać je na płycie CD-R.
 • Proszę o wykonanie korekcji i skopiowanie nagrań zarejestrowanych w postaci plików .amr zapisanych na karcie pamięci/w pamięci dyktafonu cyfrowego/odtwarzacza mp3/telefonu komórkowego marki ………. typu …………../numer seryjny/numer IMEI. Kopię proszę wykonać w postaci plików .wav i zapisać je na płycie CD-R/DVD.

Uwaga!
Pracownia badań fonoskopijnych nie wykonuje obecnie badań na podstawie postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego.

Zlecone badania w zakresie pobrania materiału porównawczego są realizowane w terminie do trzech miesięcy.
W przypadku pozostałych badań termin ich realizacji jest zależny od ilości aktualnie realizowanych zleceń oraz charakteru i obszerności przekazywanego materiału dowodowego.

Kontakt:
telefon resortowy 87 145 58 i 87 138 36
telefon miejski  +48  47 87 145 58 i  +48  47 87 138 36

 • Stanowisko pracy specjalisty z zakresu badań fonoskopijnych
  Stanowisko pracy specjalisty z zakresu badań fonoskopijnych
 • Ekran monitora przedstawiający widmo akustyczne
  Ekran monitora przedstawiający widmo akustyczne
 • Widok pomieszczenia pracowni badań fonoskopijnych
  Widok pomieszczenia pracowni badań fonoskopijnych
 • Szafka zawierająca sprzęt używany do badań fonoskopijnych – CEDAR
  Szafka zawierająca sprzęt używany do badań fonoskopijnych – CEDAR

Powrót na górę strony