Bezpieczeństwo w internecie

Prawa Autorskie

Data publikacji 23.06.2020

Prawa Autorskie to pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej.

Akty prawne regulujące zagadnienie prawa autorskiego to:

  • kodeks karny
  • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przepisy nakładają poważne sankcje, włącznie z możliwością pozbawienia wolności w przypadku czerpania korzyści z nielegalnego zwielokrotniania nośników zawierających programy komputerowe, gry, muzykę i filmy.

W przypadku ujawnienia u osoby podejrzewanej o nielegalne zwielokrotnianie nośników komputerowych lub handel nimi, komputera służącego do nielegalnego kopiowania płyt CD, DVD lub komputera zawierającego wersje instalacyjne lub zainstalowane komercyjnego programu komputerowego  policjanci mają obowiązek zabezpieczyć go jako dowód dla postępowania przygotowawczego.

Używanie programów obsługujących technologię P2P (Peer to Peer), może stanowić przestępstwo, jako np. rozpowszechnianie utworów chronionych prawem autorskim, czy paserstwo programów komputerowych. Należy pamiętać, iż przy wykorzystywaniu oprogramowania P2P w momencie ściągania utworu użytkownik programu do wymiany plików udostępnia go jednocześnie innym internautom.

Przepisy kodeksowe i pozakodeksowe przewidują przepadek przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

Powrót na górę strony