Wydział do walki z Korupcją KWP we Wrocławiu

Data publikacji 22.07.2020

Wydział do walki z Korupcją KWP we Wrocławiu
ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław
tel. 47 87 148 78, fax. 47 87 137 99
e-mail: korupcja@wr.policja.gov.pl

Parlament i Rząd Polski przyjął szereg regulacji prawnych, które mają na celu ograniczenie przestrzeni występowania zjawisk korupcyjnych. Walkę z korupcją uznano  za jeden z priorytetów. Podjęte w  tym zakresie dotychczasowe działania zostały zapisane w programie zwalczania korupcji - STRATEGIA ANTYKORUPCYJNA. Głównym zadaniem Strategii Antykorupcyjnej jest wdrożenie działań mających na celu zapobieganie zjawiskom korupcji oraz kształtowanie w społeczeństwie odpowiednich postaw etycznych, charakteryzujących się brakiem przyzwolenia dla zachowań korupcyjnych.

Korupcja – (łac. corruptio) oznacza demoralizację, rozluźnienie zasad moralnych wśród społeczeństwa. Korupcja nie jest pojęciem języka prawnego, nie ma więc jej prawnej definicji, spotykane natomiast w literaturze definicje określają korupcję jako działanie lub zaniechanie osoby sprawującej funkcję publiczną, w zamian za co najmniej obietnice korzyści majątkowej lub osobistej udzielonej przez korumpującego lub osobę przezeń reprezentowaną.

Korupcja jest powszechnym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym, przybiera  różnorodne formy przestępcze: łapownictwo bierne (ci, którzy otrzymują) i czynne (ci, którzy proponują), płatną protekcję, korupcję menadżerską, korupcję polityczną, kumoterstwo, nepotyzm, niezgodne z prawem dysponowanie środkami  budżetu i majątkiem  państwa.

 Wydział do walki z Korupcją realizuje zadania ujęte w Strategii Antykorupcyjnej między innymi poprzez:

  • prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo- śledczych w zakresie ujawniania i zwalczania przestępstw korupcyjnych;
  • dokonywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną oraz wskazywanie kierunków jej zwalczania;
  • organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami pozarządowymi,  funkcjonującymi na terenie województwa, w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu zwalczania korupcji dla funkcjonariuszy policji oraz podmiotów zewnętrznych.

Każdy ma prawo ujawnić korupcję i domagać się od powołanych do tego służb, aby skutecznie walczyły z tym  przestępczym zjawiskiem. Twoja odpowiedzialna postawa i świadomość może wiele zmienić, dlatego pamiętaj:

  • możesz anonimowo przekazać informacje o zdarzeniu,  które w twojej ocenie ma znamiona korupcji;
  • jeśli jesteś zmuszany do wręczania łapówek lub uwikłany w przekazywanie łapówek zgłoś to niezwłocznie, a unikniesz prawnych konsekwencji, bowiem: "nie podlega karze sprawca przestępstwa korupcyjnego, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział".
Powrót na górę strony