Broń kolekcjonerska - Pozwolenie na broń - Policja Dolnośląska

Pozwolenie na broń

Broń kolekcjonerska

Data publikacji 07.07.2020

Aby uzyskać pozwolenie na broń kolekcjonerską należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

  1. podanie z uzasadnieniem, które winno zawierać wniosek określający ilość zaświadczeń do zakupu broni,
  2. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,
  3. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
  4. dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm (podpisane)
  5. dowód wniesienia opłaty skarbowej:
  6. 242 złotych za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń.
  7. 17 złotych  za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni,

wniesionej na konto:

Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostaniem zwrócony.

W przypadku ubiegania się o zmianę posiadanej decyzji w trybie artykułu 155 kodeksu postepowania administracyjnego, opłata skarbowa nie jest pobierana.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni do celów kolekcjonerskich zobowiązana jest zdać przed właściwym organem Policji egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią, o którym mowa w artykule 16 ustęp 1 ustawy dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, o ile nie jest zwolniona z egzaminu na podstawie artykułu 16 ustęp 2 ustawy. Egzamin obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną, w tym sprawdzian strzelecki.

Zgodnie z obowiązującą ustawą ustawodawca nie zezwolił na wydanie pozwolenia na posiadanie broni szczególnie niebezpiecznej do celów kolekcjonerskich.

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń 

Powrót na górę strony