Pozwolenie na broń

Broń palna bojowa i gazowa

Data publikacji 07.07.2020

Aby uzyskać pozwolenie na broń palną bojową lub gazową należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

  1. podanie z uzasadnieniem (w uzasadnieniu należy wykazać stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia). Podanie winno zawierać wniosek określający ilość zaświadczeń do zakupu broni.
  2. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną ,wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
  3. dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm, (podpisane)
  4. dowód wniesienia opłaty skarbowej:
  5. 242 złotych za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń,
  6. 17 złotych za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni.

wniesionej na konto:

Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony.

W przypadku ubiegania się o zmianę posiadanej decyzji w trybie artykułu 155 kodeksu postepowania administracyjnego, opłata nie jest pobierana.

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń 

Powrót na górę strony