Broń palna sportowa - Pozwolenie na broń - Policja Dolnośląska

Pozwolenie na broń

Broń palna sportowa

Data publikacji 07.07.2020

Aby uzyskać pozwolenie na broń palną sportową należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

  1. podanie z uzasadnieniem, które winno zawierać wniosek określający ilość zaświadczeń do zakupu broni,
  2. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
  3. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim,
  4. zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule 10b ustawy o broni i amunicji (patent strzelecki) oraz aktualnej licencji właściwego polskiego, związku sportowego,
  5. dwa zdjęcia formatu 3cmx 4cm (podpisane)
  6. dowód wniesienia opłaty skarbowej:
  7. 242 złotych za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń.
  8. 17 złotych za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni,

wniesionej na konto:

Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony.

W przypadku ubiegania się o zmianę posiadanej decyzji w trybie artykule 155 kodeksu postępowania admintrracyjnego, opłata skarbowa nie jest pobierana.

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń 

Powrót na górę strony