Broń pamiątkowa - Pozwolenie na broń - Policja Dolnośląska

Pozwolenie na broń

Broń pamiątkowa

Data publikacji 07.07.2020

Aby uzyskać pozwolenie na broń pamiątkową należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

  1. podanie z uzasadnieniem,
  2. dokument potwierdzający nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia,
  3. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
  4. dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm (podpisane)
  5. dowód wniesienia opłaty skarbowej:
  6. 242 złotych za decyzję administracyjną wydającą pozwolenie na broń.
  7. 17 złotych za wydanie jednego zaświadczenia uprawniającego do zakupu broni,

wniesionej na konto:

Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony,

W przypadku ubiegania się o zmianę posiadanej decyzji w trybie artykułu 155 kodeksu postepowania administracyjnego, opłata skarbowa nie jest pobierana.

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń 

Powrót na górę strony