Pozwolenie na broń

Pozbawienie cech użytkowych broni

Data publikacji 07.07.2020

Aby uzyskać kartę rejestracyjną broni pozbawionej cech użytkowych należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

  1. podanie z uzasadnieniem,
  2. dwa zdjęcia formatu 3cm x 4cm (podpisane)
  3. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 złotych (za wydanie karty rejestracyjnej) 

wniesionej na konto:

Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem powoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony.

Przez pozbawienie broni palnej w sposób trwały cech użytkowych, zwane dalej "pozbawieniem cech użytkowych", rozumie się pozbawienie cech użytkowych wszystkich istotnych części broni palnej w taki sposób, by mimo działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, nie była zdolna do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy albo elementu ją zastępującego oraz do wywołania efektu wizualnego lub akustycznego, a przywrócenie broni cech użytkowych bez podjęcia czynności specjalistycznych nie było możliwe artykuł 6a ustęp 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

Posiadacz broni palnej, przekazując broń do jednostki uprawnionej do pozbawienia cech użytkowych, okazuje pozwolenie na broń (paragraf 4.1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 roku  w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych.

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń 

Powrót na górę strony