Pozwolenie na broń

Europejska Karta Broni palnej

Data publikacji 07.07.2020

Europejska karta broni palnej:

Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub podmiotów, o których mowa w artykule 29 ustęp 1 punkt 4, 5 i 7 ustawy o broni i amunicji, osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni właściwy organ Policji wydaje Europejską Kartę Broni.

Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat. Po upływie tego okresu, ważność Europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na kolejny okres.

W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał.

Aby uzyskać Europejską Kartę Broni należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

  1. podanie z uzasadnieniem i wskazanie, jakie jednostki broni winny być wpisane do karty,
  2. dokument potwierdzający legalne posiadanie broni (faktura, umowa)
  3. 2 zdjęcia formatu 3cm x 4cm (podpisane)
  4. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 105,00 złotych (za wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej)

wniesionej na konto:

Gmina Wrocław pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A.
82102052260000610204177895

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem powoduje, że wniosek strony zostanie zwrócony.

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń 

Powrót na górę strony