Pozwolenie na broń

Wydanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni

Data publikacji 07.07.2020

Aby uzyskać dopuszczenie do posiadania broni należy wystąpić do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu z następującymi dokumentami:

  1. podanie z uzasadnieniem, które winno zawierać wniosek określający cel dopuszczenia do posiadania broni oraz rodzaj broni, którą strona będzie się posługiwała w ramach wydanego dopuszczenia.
  2. orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż wnioskodawca może dysponować bronią palną, wydane przez uprawnionego lekarza i psychologa,
  3. dokument potwierdzający zatrudnienie w podmiotach, o których mowa w artykule 29 ustęp 1 ustawy o broni i amunicji, przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie (artykuł 30 ustęp 1 ustawy).Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy, ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych. (artykuł 30 ustęp 1a ustawy),
  4. dwa zdjęcia formatu 3 cm x 4 cm (podpisane)
  5. dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych za wydanie decyzji dopuszczającej do posiadania broni,  

wniesionej na konto:

Gmina Wrocław plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

PKO Bank Polski S.A.

82102052260000610204177895

Nie wniesienie opłaty wraz ze składanym wnioskiem spowoduje, że wniosek strony zostanie  zwrócony.

Telefony kontaktowe:  47 87 148 97, 47 87 148 11

Powrót na górę strony