Broń pneumatyczna - Pozwolenie na broń - Policja Dolnośląska

Pozwolenie na broń

Broń pneumatyczna

Data publikacji 07.07.2020

Broń pneumatyczną można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pneumatycznej wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta powiatowego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych – właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej (artykuł 9 ustęp 4 ustawy o broni i amunicji).

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń 

Powrót na górę strony