Pozwolenie na broń

Przyjmowanie do depozytu broni i amunicji

Data publikacji 07.07.2020

Przyjmowanie do depozytu broni i amunicji.

Osoba, która utraciła uprawnienie do posiadania broni lub której unieważniono kartę rejestracyjną broni pneumatycznej, jest obowiązana niezwłocznie zbyć broń i amunicję do tej broni. Za wykonanie tego obowiązku uważa się także pozbawienie broni palnej cech użytkowych.

Zbycie broni może nastąpić za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią lub osobie posiadającej pozwolenie na ten sam rodzaj broni. Jeżeli broń nie zostanie zbyta w terminie 30 dni, należy ją złożyć wraz z amunicją do depozytu właściwego organu Policji. Złożenie broni i amunicji do depozytu nie stanowi przeszkody do jej zbycia za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do obrotu bronią.

Opłaty związane z deponowaniem broni i amunicji są pobierane po upływie roku od dnia złożenia ich do depozytu i wynoszą 1% kosztów decyzji uprawniającej do posiadania broni, aktualnie 2,42 złotych za 1 dobę przechowywania 1 jednostki broni i amunicji.

Osoba składająca do depozytu broń, amunicję, z wyjątkiem znalazcy tej broni lub amunicji, w zakresie tej broni może:

  • wyrazić zgodę na jej zniszczenie - do protokołu przyjęcia broni oraz amunicji;
  • złożyć pisemny wniosek o zniszczenie broni oraz amunicji;
  • złożyć pisemne oświadczenie woli o przeniesieniu własności broni oraz amunicji na rzecz Skarbu Państwa.

W depozycie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przechowywana jest również broń należąca do zmarłych posiadaczy broni, do czasu podjęcia decyzji przez spadkobierców, co do dalszych losów broni.

Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji nie podjętych depozytów  likwidacja nie podjętego depozytu następuje z mocy prawa po upływie 3 lat od daty wezwania do jego podjęcia z depozytu.

Telefony kontaktowe w zakładce: kontakt na podstronie postępowania administracyjne - pozwolenie na broń

Powrót na górę strony