Prawa i obowiązki - Policja Dolnośląska

Prawa i obowiązki

Prawa i obowiązki

Data publikacji 20.07.2020

Uczestnicy postępowania karnego, tj. świadek pokrzywdzony i podejrzany, jak również obwiniony w postępowaniu w sprawach o wykroczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadają uprawnienia oraz obowiązki, które  szczegółowo zostały określone przez Ministra Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia.

Osoby biorące udział w czynności procesowej, jaką jest przesłuchanie osoby, zostają zapoznane z treścią przysługujących im praw i obowiązków jednocześnie otrzymując ich treść  w formie pisemnej.

Powrót na górę strony