Zostań jednym z nas! - Służba w Policji - Policja Dolnośląska

Służba w Policji

Zostań jednym z nas!

Data publikacji 25.06.2020

Poczet sztandarowy


Nowość!

Oferta studiów I stopnia o profilu praktycznym w roku akademickim 2021/2022 na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Oświadczenie woli o chęci przystąpienia do rekrutcji na studia pierwszego stopnia na kierunku nauka o Policji

Nowy harmonogram rekrutacji na studia I stopnia w roku akademickim 2021/2022

WAŻNE

Informujemy,  że w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu mieszczącej się we Wrocławiu przy ulicy Poznańskiej 14, wznowione zostaną zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone będą w:

poniedziałek 12.30-14.00

czwartek  8.00-9.30

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia, dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych, związanymi z wystąpieniem stanu epidemii.

Informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zostało wznowione.

Od dnia 8 czerwca osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne  w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydział Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 Wrocław oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Ślaska.

Poszczególne  etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Poglądowa siatka płac policjanów województwa dolnośląskiego
STANOWISKO/
WYNAGRODZENIE

 
Policjant Referent Dzielnicowy
Kontroler Ruchu Drogowego
Przewodnik Psa Służbowego
Grupa zaszeregowania
płaca brutto
Grupa 2
4641 złotych brutto
Grupa 3
5127 złotych brutto
Grupa 4
5600 złotych brutto
Wynagrodzenie netto 3880 złotych
NETTO
4277 złotych
NETTO
4670 złotych
NETTO
Wynagrodzenie
do 26 roku życia
4220 złotych
do 26 lat
4665 złotych
do 26 lat
5100 złotych
do 26 lat

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np.: z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

Trzy zdjęcia w poziomie: dwie policjatki, motorówka policyjna, policjanci SPAP


SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 5 sierpnia 2020 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy;

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w:

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, w dni robocze.


Trzy zdjęcia w poziomie: dwie policjantki w biurze z laptopami w rękach, helikopter policyjny, dwóch policjantów ruchu drogowego


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGOW STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2045).


Trzy zdjęcia w poziomie: Komisarz Lew z dziećmi i policjantami podczas festynu, radiowóz policyjny, pies policyjny


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:


Radiowozy policyjne w jednym szyku wraz ze stojącymi obok nich policjantami


NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

          2020 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:

 • 2 marca 2020 r.
 • 10 kwietnia 2020 r.
 • 13 lipca 2020 r.
 • 1 września 2020 r.
 • 16 września 2020 r.
 • 29 września 2020 r.
 • 5 listopada 2020 r.
 • 20 listopada 2020 r.
 • 27 listopada 2020 r.
 • 10 grudnia 2020 r.
 • 30 grudnia 2020 r.

         Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji każdorazowo stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie dolnośląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

          2021 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:

 • 29 stycznia 2021 r
 • 23 lutego 2021 r
 • 24 marca 2021 r.
 • 20 kwietnia 2021 r.
 • 13 lipca 2021 r.
 • 15 września 2021 r.
 • 3 listopada 2021 r.
 • 30 grudnia 2021 r.

          Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji każdorazowo stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie dolnośląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.


 


Opis filmu: Film promujący policję, prezentujący policjantów w trakcie rożnych czynności służbowych

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.37 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja