Zostań jednym z nas! - Służba w Policji - Policja Dolnośląska

Służba w Policji

Zostań jednym z nas!

Data publikacji 15.09.2022

Poczet sztandarowy


Nowość!

Oferta studiów I stopnia o profilu praktycznym w roku akademickim 2022/2023 na kierunku Nauka o Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu informuje o prowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Policji na terenie województwa dolnośląskiego. Osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać  dokumenty aplikacyjne osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Wydziale Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 we Wrocławiu oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Ślaska.

Zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej będą odbywać się zgodnie z poniższym grafikiem

- Szkoła Tenisa "AS" przy ul. Kozanowskiej 69 we Wrocławiu

wtorek 11.30-13.00

- hala sportowa przy ul. Poznańskiej 14 we Wrocławiu

piątek 12.30-14.00


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Poglądowa siatka płac policjanów województwa dolnośląskiego
STANOWISKO/
WYNAGRODZENIE

 

Policjant

Grupa 2

Referent

Grupa 3

Dzielnicowy
Kontroler Ruchu Drogowego
Przewodnik Psa Służbowego

Grupa 4

Grupa zaszeregowania
płaca brutto

5067,60 złotych

5611,49 złotych

6078,93 złotych
Wynagrodzenie netto 4228,52 złotych
 
4673,46 złotych
 
5055,83 złotych
 

Wynagrodzenie
do 26 roku życia netto

 

4611, 52 złotych
 

 

5106,46 złotych
 

 

5531,83 złotych
 

 


PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np.: z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

Trzy zdjęcia w poziomie: dwie policjatki, motorówka policyjna, policjanci SPAP


SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 12 stycznia 2022 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • kserokopia książeczki wojskowej zawierającej wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy (orygninał do wglądu);

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w:

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, w dni robocze.


Trzy zdjęcia w poziomie: dwie policjantki w biurze z laptopami w rękach, helikopter policyjny, dwóch policjantów ruchu drogowego


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGOW STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2022 r., poz. 109).


Trzy zdjęcia w poziomie: Komisarz Lew z dziećmi i policjantami podczas festynu, radiowóz policyjny, pies policyjny


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:


Radiowozy policyjne w jednym szyku wraz ze stojącymi obok nich policjantami


NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2023 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:

 • 27 lutego 2023 r.
 • 5 maja 2023 r.
 • 3 lipca 2023 r.
 • 23 sierpnia 2023 r.
 • 27 października 2023 r.
 • 28 grudnia 2023 r.

2022 r. Komendant Główny określił następujące terminy przyjęć:   

 • 11 stycznia 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 4 luty 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 7 marca 2022 r.
 • 27 kwietnia 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 13 maja 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 14 czerwca 2022 r.
 • 2 sierpnia 2022 r.
 • 19 września 2022 r.
 • 24 października 2022 r. * dodatkowy termin przyjęcia
 • 29 grudnia 2022 r.

   

          Liczba osób planowanych do przyjęcia do służby w Policji każdorazowo stanowić będzie odzwierciedlenie poziomu wakatów w garnizonie dolnośląskim, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

 


 


Opis filmu: Film promujący policję, prezentujący policjantów w trakcie rożnych czynności służbowych

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.37 MB)

Powrót na górę strony