Zostań jednym z nas! - Służba w Policji - Policja Dolnośląska

Służba w Policji

Zostań jednym z nas!

Data publikacji 25.06.2020

Poczet sztandarowy


Informujemy, że postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zostało wznowione.

Od dnia 8 czerwca osoby zainteresowane służbą w Policji mogą składać osobiście dokumenty aplikacyjne  w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydział Doboru i Szkolenia, ul. Połbina 1 Wrocław oraz w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie Dolnego Ślaska.

Poszczególne  etapy procedury kwalifikacyjnej będą prowadzone z jednoczesnym zachowaniem reżimu sanitarnego, w związku z występującymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższymi ograniczeniami osoby zainteresowane złożeniem dokumentów aplikacyjnych proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Jednocześnie informujemy,  że w sali sportowej Młodzieżowego Centrum Sportu mieszczącej się we Wrocławiu przy ulicy Poznańskiej 14, wznowione zostaną zajęcia sportowe przygotowujące kandydatów do testu sprawności fizycznej. Zajęcia prowadzone będą w:

poniedziałki I tura w godzinach 10.30 – 12.00, II tura 12.30-14.00

środa I tura 10.00-12 00, II tura 12.30-14.00

czwartek I tura 8.00-9.30, II tura 10.00-12.00

piątek I tura 8.00-10.00, II tura 10.30-12.00

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Ministrów właściwych ds. Sportu i Zdrowia, dotyczącymi korzystania z obiektów sportowych, związanymi z wystąpieniem stanu epidemii.


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystający z pełni praw publicznych;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie; 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych  szczególnej   dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych.

Poglądowa siatka płac policjanów województwa dolnośląskiego
STANOWISKO/
WYNAGRODZENIE

 
Policjant Referent Dzielnicowy
Kontroler Ruchu Drogowego
Przewodnik Psa Służbowego
Grupa zaszeregowania
płaca brutto
Grupa 2
4641 zł brutto
Grupa 3
5127 zł brutto
Grupa 4
5600 zł brutto
Wynagrodzenie netto 3880 zł
NETTO
4277 zł
NETTO
4670 zł
NETTO
Wynagrodzenie
do 26 roku życia
4220 zł
do 26 lat
4665 zł
do 26 lat
5100 zł
do 26 lat

PO WSTĄPIENIU DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻESZ:

 • uzyskać tytuł licencjata lub magistra podejmując studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie (tryb stacjonarny lub niestacjonarny) na jednym z oferowanych kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, zarządzanie, informatyka;
 • adekwatnie do zainteresowań i realizowanych zadań uczestniczyć w kursach specjalistycznych (oferta obejmuje ponad 100 różnego rodzaju kursów) np.: minersko-pirotechniczny, doskonalących technikę prowadzenia pojazdu, taktyki i techniki przesłuchania, analizy kryminalnej, cyberprzestępczości;
 • uczestniczyć w kursach językowych np.: z języka angielskiego, języka rosyjskiego;
 • uzyskać nowe uprawnienia i kwalifikacje: tytuł ratownika, uprawnienia stermotorzysty, uprawnienia instruktora taktyki i techniki interwencji,  prawo jazdy kat. D, uprawnienia SEP, uprawnienia obsługi „dronów” i wiele innych.

Trzy zdjęcia w poziomie: dwie policjatki, motorówka policyjna, policjanci SPAP


SKŁADANIE DOKUMENTÓW:

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji;
 • kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji-obowiązuje od 5 sierpnia 2020 r. ( KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY-DOKUMENT PDF)
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu), jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub służbie;
 • książeczka wojskowa zawierającą wpis potwierdzający odbycie  zasadniczej służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy;

UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami  powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w:

Dokumenty można składać w dowolnym terminie, w dni robocze.


Trzy zdjęcia w poziomie: dwie policjantki w biurze z laptopami w rękach, helikopter policyjny, dwóch policjantów ruchu drogowego


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGOW STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2045).


Trzy zdjęcia w poziomie: Komisarz Lew z dziećmi i policjantami podczas festynu, radiowóz policyjny, pies policyjny


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:


Radiowozy policyjne w jednym szyku wraz ze stojącymi obok nich policjantami


NAJBLIŻSZE TERMINY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

 • 13 lipca 2020 r.
 • 16 września 2020 r.
 • 5 listopada 2020 r.
 • 30 grudnia 2020 r.

 


Opis filmu: Film promujący policję, prezentujący policjantów w trakcie rożnych czynności służbowych

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.37 MB)

Powrót na górę strony
Polska Policja