ZAKUP POJAZDÓW HYBRYDOWYCH DLA GARNIZONU DOLNOŚLĄSKIEGO

Data publikacji 04.04.2022

 

 

W dniu 17 lutego 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu umowę o dofinansowanie zadania pt. „Zakup pojazdów hybrydowych dla Garnizonu Dolnośląskiego”.

Projekt został zakwalifikowany do realizacji w 2021 roku.

Obszar realizacji: województwo dolnośląskie

Celem projektu jest:

- zmniejszenia emisji spalin do atmosfery a przez to podniesienie poziomu czystości powietrza.

Realizacja projektu:

W ramach zadania zakupiono 38 pojazdów z napędem typu HEV, (z czego pojazdów nieoznakowanych 18 sztuk, natomiast pojazdów oznakowanych 20 sztuk), które emitują do atmosfery minimalną ilość spalin
i dwutlenku węgla. Wykorzystując tylko jeden taki pojazd, który może zastąpić tradycyjny samochód spalinowy, emitujemy do atmosfery mniej szkodliwych substancji o ok. 2 271,80 kg. Zaletą nowych pojazdów jest niski koszt eksploatacji w porównaniu do pojazdów tylko spalinowych. Silniki hybrydowe są tańsze
w eksploatacji, bardziej efektywne i mniej zanieczyszczają środowisko niż pojazdy tradycyjne z silnikami tylko spalinowymi. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu po przeanalizowaniu zakresu pełnionych przez policjantów pionu prewencji patroli na obszarze Województwa Dolnośląskiego przekazała zakupione pojazdy dla Komend Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu dolnośląskiego. Dla Komendy Miejskiej we Wrocławiu przekazano 10 pojazdów hybrydowych w wersji nieoznakowanej. Pojazdy będą wykorzystywane nie tylko w ramach patroli zabytkowych miejsc naszego województwa ale również terenów zielonych, okolic zbiorników wodnych, terenów leśnych oraz terenów chronionych na obszarze Dolnego Śląska.


 

Wartość całego projektu to: 4 468 708,08 złotych, w tym dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 2 234 354,04 złotych.


 


 

Link do strony Funduszu: www.wfosigw.wroclaw.pl


 


 


 

Powrót na górę strony