PROJEKTY W REALIZACJI

Projekt "EMPACT OPC - OP Suitecase"

File:Europol logo.svg                                                              

Informacja o projekcie realizowanym ze środków Unii Europejskiej z funduszy Europol.

Tytuł projektu: "EMPACT OPC - OP Suitecase" OPC/LV/18/2023/EMPACT.

Koordynator projektu: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Partner projektu: Krajowy Urząd Śledczy Saksonii w Dreźnie.

Ogólny opis projektu: Liderem projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, która zaprosiła Krajowy Urząd Śledczy Saksonii w Dreźnie (Niemcy), jako partnera projektu do wspólnych działań na rzecz zwalczania kradzieży pojazdów.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu współpracy pomiędzy policją obu krajów, w zakresie działań operacyjnych wobec zorganizowanych grup przestępczych, które kradna na terenie Niemiec pojazdy i przewożą je na terytorium Polski i poza jej granice. 

Dofinansowanie: Dofinansowanie projektu na poziomie 95%, tj.: 34.685,00 EUR. Całkowita wartość projektu: 36.511,00 EUR.

Okres realizacji projektu: 04.07.2023r. - 31.05.2024r.

 

Powrót na górę strony