IN SERVICE ++ - PROJEKTY W REALIZACJI - Policja Dolnośląska

PROJEKTY W REALIZACJI

IN SERVICE ++

Data publikacji 12.03.2024

W dniu 07.02.2024r. miało miejsce pierwsze spotkanie robocze projektu o roboczej nazwie "IN SERVICE ++".
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, celu wykonawczego 3 - Zapobieganie i zwalczanie przestępczości, środka wykonawczego w ramach naboru FBWP.03.01-IZ.00-001/24, projektu pod nazwą "IN SERVICE ++".
Do współpracy zaproszone zostały: Komenda Wojewódzka w Szczecinie, Komenda Wojewódzka w Białymstoku, Komenda Wojewódzka w Rzeszowie i Komenda Wojewódzka w Opolu.
Celem projektu będzie usprawnienie działań ratunkowych służby kontrterrorystycznej, podmiotów cywilnych oraz pozostałych służb mundurowych w sytuacjach kryzysowych na terenie infrastruktury krytycznej oraz celów miękkich.
Zamierzenia projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację cykli szkoleń oraz warsztatów, a także wymiany dobrych praktyk z partnerami zagranicznymi.
Każdy z partnerów będzie posiadał swój budżet w ramach projektu, z którego sfinansuje działania, za które będzie odpowiedzialny oraz zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.

Powrót na górę strony