Program Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

CYBERKRIME

Data publikacji 29.07.2020

Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością

 

 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wraz z 8 partnerami z Czech i Polski realizuje projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością” na łączną kwotę 3 064 440,62 EUR, z czego dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przypadnie kwota 514 518,00 EUR.

Partnerami projektu są:

- po stronie czeskiej: Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove, Komenda Wojewódzka Policji w Libercu, Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu, Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach, Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie oraz Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu,

- po stronie polskiej: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu.

Projekt realizowany będzie w latach 2019-2021.

Projekt zakłada dwa podstawowe cele:

- opracowanie wspólnej sieci komunikacyjnej na obszarze wsparcia,

- pogłębienie współpracy ze społeczeństwem poprzez działania prewencyjne i poradnię on-line.

 

Powstanie sieci komunikacyjnej stanie się okazją do powstania systemowej współpracy i umożliwi szybkie przekazywanie danych i informacji poza granice państwa. Zostaną wykorzystane już istniejące wspólne czesko-polskie policyjne punkty kontaktowe w Kudowie-Słone i Chotěbuz, jak również powstaną bezpośrednie kanały komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami zajmującymi się przypadkami cyberataków.

Tworząc wspólną sieć i łącząc mocne strony wszystkich partnerów, cyberprzestępczość będzie ograniczana skuteczniej i bardziej wszechstronnie. Oznacza to nie tylko zwiększanie skuteczności w walce z cyberprzestępczością, ale także zmniejszanie liczby jej ofiar. Do tego przyczyni się również duża liczba działań profilaktycznych przeprowadzanych w szkołach na całym pograniczu i rozszerzenie poradni on-line.

 

W ramach projektu planowany jest: zakup wysokospecjalistycznego sprzętu oraz oprogramowania, organizację specjalistycznych szkoleń dla funkcjonariuszy policji, szereg działań profilaktycznych na pograniczu, utworzenie wspólnej sieci komunikacyjnej oraz poradni on-line – oferującej bezpłatną natychmiastową pomoc w rozwiązywaniu problemów ofiar cyberprzestępczości. 

 

Projekt pn. „Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością”, nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001654, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

 

LINK DO STRONY PROJEKTU

Powrót na górę strony