Perspektywa finansowa 2007-2013

Data publikacji 01.01.1970

 

 

 

 

 

 

Priorytet 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne

Działanie 4.5 Rekultywacja obszarów zdegradowanych

 

W dniu 09.10.2012 r. podpisano z Województwem Dolnośląskim porozumienie o dofinansowaniu przedmiotowego inwestycji znajdującej się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. 
Celem projektu było przeprowadzenie kompleksowej likwidacji, rekultywacji i zagospodarowania terenu po 22 stacjach paliw zlokalizowanych w: KWP Wrocław, KMP Jelenia Góra, KMP Wałbrzych, KPP Dzierżoniów, KPP Głogów, KPP Góra, KPP Jawor, KPP Kamienna Góra, KPP Kłodzko, KPP Lubań, KPP Lwówek Śląski, KPP Milicz, KPP Oleśnica, KPP Strzelin, KPP Środa Śląska, KPP Świdnica, KPP Wołów, KPP Ząbkowice Śląskie, KPP Zgorzelec, KPP Złotoryja, KP Bielawa, KP Nowa Ruda, KP Syców.
W ramach projektu przeprowadzono m.in.:

badania gruntu w strefie oddziaływania stacji paliw wraz jego wymiana i utylizacją po stwierdzeniu skażenia produktami ropopochodnymi,
demontaż i rozbiórka elementów wyposażenia stacji,
nawiezienie nowych warstw zasypowych wraz z gruntem,
aranżacja terenu - m.in. nasady ozdobnych krzewów lub drzew, montaż elementów małej architektury etc.

Usunięcie podziemnych zbiorników po materiałach ropopochodnych, ich utylizacja oraz likwidacja skażeń wyeliminowały zanieczyszczenia zagrażających środowisku - powstrzymano przedostawanie się do gleby oraz wód gruntowych związków chemicznych znajdujących się w produktach ropopochodnych.

Dzięki dofinansowaniu z RPO WD 2007-2013 możliwe było nowe zagospodarowanie tych terenów, zgodnie z wymaganiami Działania 4.5.

 

Projekt zakończono w marcu 2015 r.
Wartość projektu: 2 380 161,07 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 1 676 922,56 PLN

Powrót na górę strony