Perspektywa finansowa 2007-2013

Data publikacji 01.01.1970

 

 

 

 

 

 

Priorytet 6 Turystyka i kultura

Działanie 6.5 Działania wspierające infrastrukturę turystyczna i kulturowa

W dniu 18.12.2012 r. podpisano z Województwem Dolnośląskim porozumienie o dofinansowaniu przedmiotowego projektu.

Celem jest wsparcie infrastruktury oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie, przyczyniając się tym samym do rozwoju turystyki w przyjaznym otoczeniu, wolnym od zagrożeń oraz przestępczości. W ramach projektu zakupiono specjalistyczny pojazd Mobilnego Centrum Monitoringu umożliwiający policjantom przyjecie zgłoszenia o przestępstwie w miejscu jego popełnienia, komunikacje z mieszkańcami lub poszkodowanymi, sprawdzenie i zweryfikowanie danych w systemie teleinformatycznym policji, a przede wszystkim kompleksowe zabezpieczenie imprez (np. przy stadionach podczas meczów, koncertów itp.), jak również w miejscach masowo uczęszczanych przez turystów - wyciągi narciarskie, trasy turystyczne etc.

 

Mobilny posterunek pozwala na bezpośrednie dotarcie policyjnych specjalistów z różnych dziedzin zarówno do poszkodowanych w wypadkach turystów na obszarach górskich, jak i do tych uczestniczących w wypadkach komunikacyjnych. Mobilne Centrum Monitoringu umożliwia szybkiej wykonanie czynności nie cierpiących zwłoki (przesłuchanie świadków lub pokrzywdzonych), przejrzenie zapisu monitoringu itp. Może również być wykorzystane jako tzw. centrum dowodzenia, podczas takich sytuacji nadzwyczajnych jak klęski żywiołowe. W celu zapewnienia możliwie jak najszerszego bezpieczeństwa na terenie województwa, tak licznie odwiedzanego przez turystów, zakupiono w ramach projektu również specjalistycznego robota pirotechnicznego, stanowiącego rozszerzeniem funkcji MCM o możliwość realizowania zadań w miejscach trudno dostępnych lub stanowiących bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Robot umożliwia neutralizację (usuwanie) obiektów pozostawionych w środkach transportu (autobusy, tramwaje, pociągi, samoloty), na koncertach i imprezach, które zidentyfikowano jako potencjalny materiał wybuchowy lub inny materiał niebezpieczny, stanowiący zagrożenia dla otoczenia.

Zakończenie realizacji projektu - grudzień 2013

Wartość projektu: 1 810 128,82 PLN
Dofinansowanie z EFRR: 1 130 722,31 PLN

 

Powrót na górę strony