Perspektywa finansowa 2007-2013

Bezpieczne pogranicze dolnośląsko - saksońskie

Data publikacji 28.08.2020

Bezpieczne pogranicze dolnośląsko - saksońskie - wzrost efektywności działań operacyjno - śledczych Grupy Nysa

 

          

Umowa nr 100155747 o dofinansowanie projektu pomiędzy Saksońskim Bankiem Odbudowy - Bankiem Wsparcia, a Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu została zawarta 27.03.2014r. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Dyrekcją Policji w Görlitz.

 

Projekt ten ma na celu podjęcie działań zmierzających do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, turystów oraz przedsiębiorców pogranicza dolnośląsko - saksońskiego. W związku ze zmieniającą się strukturą przestępczości, a tym samym wysoką specjalizacją osób zajmujących się procederem przestępczym, zarówno po stronie polskiej, jaki i niemieckiej, zasadnym stało się rozszerzenie działalności Wspólnej Grupy Dochodzeniowo - Śledczej Nysa poprzez zwiększenie liczby funkcjonariuszy oraz ich specjalizację. Projekt zakłada poszerzenie obszaru działalności o dwa powiaty (bolesławiecki i lubański). W związku z rozszerzeniem samej Grupy Nysa, jak i terytorium jej działalności, priorytetem stało się doposażenie w pojazdy służbowe oraz specjalistyczne stanowiska do wykrywania skradzionych samochodów oraz w inny niezbędny sprzęt informatyczny i techniczny. Planowanym efektem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w regionie, a w szczególności zmniejszenie przestępczości związanej z kradzieżami mienia. W wyniku realizacji projektu podniesie się standard życia oraz atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna regionu.

Projekt stanowić będzie podstawę do długoletniej współpracy policji saksońskiej i dolnośląskiej w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości na obszarach przygranicznych. Prowadzona w ramach projektu działalność prewencyjna, dotycząca zabezpieczenia pojazdów oraz mienia w nim pozostawionego, jak również promocja projektu przyczynią się też zapewne do wzmocnienia zaufania mieszkańców terenów przygranicznych w zakresie współpracy Policji obydwu krajów i polepszenia efektywności zwalczania przestępczości samochodowej.

 

Wartość projektu - 477 995 EUR

Wartość projektu po stronie polskiej - 249 755 EUR

Wartość dofinansowania z EFRR - 212 291,75 EUR

Powrót na górę strony