Perspektywa finansowa 2007-2013

Modernizacja KPP w Miliczu

Data publikacji 28.08.2020

Modernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Miliczu w celu wzmocnienia formuły dostępności instytucji dla mieszkańców i turystów oraz poprawy estetyki ciągu ul. Kościuszki

 

Celem projektu była poprawa jakości życia mieszkańców poprzez modernizację budynku instytucji o kluczowym znaczeniu dla ich funkcjonowania. Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie obsługi jednostki, rewitalizacji obiektu i obszaru przyległego. Inwestycja wpłynęła na poprawę jakości funkcjonowania jednostki poprzez wdrożenie "funkcji recepcyjnej" i przebudowę pomieszczeń pod kątem lepszej obsługi obywateli. Niezwykle istotne jest również przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. 

Stan dotychczasowy budynku KPP w Miliczu uniemożliwiał zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi interesantów oraz negatywnie wpływał na estetykę całego ciągu ulicy Kościuszki, co obniżało wizerunek miasta w oczach mieszkańców i turystów. 

Do ogólnych celów projektu należały:

  • poprawa wizerunku miasta Milicza poprzez rewitalizację budynku Komendy Powiatowej Policji znajdującego się w ciągu ul. Kościuszki
  • poprawa stanu technicznego budynku Komendy Powiatowej Policji w Miliczu
  • poprawa warunków obsługi interesantów Komendy Powiatowej Policji w Miliczu
  • obniżenie kosztów utrzymania obiektu
  • dostosowanie strefy otwartej dla interesantów do potrzeb osób niepełnosprawnychOsiągnięcie celu nadrzędnego, jak także celów ogólnych (długofalowych) było możliwe dzięki realizacji celów bezpośrednich (przedmiotowych), którymi w tym przypadku były:

  • remont elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Miliczu
  • przebudowa wnętrza budynku zapewniająca odpowiednią funkcjonalność pomieszczeń oraz dostęp dla osób niepełnosprawnych
  • zagospodarowaniem terenu wokół budynku Komendy
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

Wartość całkowita projektu - 976 576,82 PLN
Dofinansowanie z EFRR - 355 200,17 PLN

 

 

Powrót na górę strony