Perspektywa finansowa 2007-2013

Podniesienie standardu KP Ołbin

Data publikacji 28.08.2020

Podniesienie standardu i dostępności budynku Komisariatu Policji Wrocław - Ołbin, jako element poprawy stanu bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji Wrocławia

 

Intensywne użytkowanie budynku oraz brak bieżących remontów spowodowały, że wspomniany komisariat był do tej pory w znacznym stopniu zniszczony. Dotychczasowa struktura budynku uniemożliwiała zapewnienie dogodnych warunków obsługi interesantów (brak punktu recepcyjnego). Utrudniony był również kontakt osoby niepełnosprawnej z pracownikami Komisariatu Wrocław Ołbin. Stan budynku powodował, że komisariat wyróżniał się negatywie na tle innych budynków w ciągu ulicy Rydygiera.

 

Działania rewitalizacyjne wpłynęły pozytywnie na estetykę ulicy Rydygiera oraz na poprawę stanu infrastruktury użytkowej KP Ołbin - instytucji pełniącej istotną rolę dla bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy. Dzięki realizacji projektu możliwe było efektywne prowadzenie prac prewencyjnych. Efektem projektu jest nowoczesna infrastruktura, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Infrastruktura ta wykorzystywana będzie również przez policjantów do pracy prewencyjnej (szkoleń) z dziećmi i młodzieżą a także z osobami dorosłymi.

Na zakończenie projektu, w dniu 16.12.2011r. zorganizowano konferencję podsumowującą projekt oraz dokonano symbolicznego otwarcia Komisariatu Policji Wrocław Ołbin.Link

Wartość projektu - 3 132 349,51 PLN
Wydatki kwalifikowane - 1 426 993,12 PLN
Dofinansowanie z EFRR  - 912 990,20 PLN

Powrót na górę strony