Perspektywa finansowa 2007-2013

Odnowa budynku KPP w Wołowie

Data publikacji 28.08.2020

Odnowa zdegradowanego budynku Komendy Powiatowej Policji w Wołowie oraz dostosowanie instytucji do potrzeb lokalnej społeczności

 

W dniu 24.10.2014 r. zostało zawarte z Województwem Dolnośląskim porozumienie o dofinansowanie projektu nr UDA-RPDS.09.01.00-02-001/13-00 w ramach Priorytetu nr 9 Działania 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

 

Głównym założeniem projektu było przywrócenie świetności elewacji zabytkowego obiektu Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, zniwelowanie barier architektonicznych, celem dostosowania budynku do obsługi osób niepełnosprawnych, jak również zapewnienie dobrych warunków do obsługi interesantów w KPP Wołów, poprzez usytuowanie na parterze budynku punktu recepcyjnego.

Roboty budowlane na obiekcie zakończyły się w sierpniu 2014r.

 

W ramach projektu przeprowadzono również działania prewencyjne dla mieszkańców Wołowa - to szkolenia i działania informacyjne dla uczestników ruchu drogowego, osób starszych, dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze środowisk szczególnie zagrożonych przestępczością i patologiami społecznymi.

Termin realizacji szkoleń to jesień 2014 roku – jesień 2015 roku.

 

Realizacja projektu umożliwia efektywne prowadzenie pracy prewencyjnej i wdrażanie projektów komplementarnych w ramach szkoleń i akcji skierowanych do mieszkańców, pomagając tym samym w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa.

 

Wartość projektu: 1 280736,05 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu: 1 043 370,88 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 886 865,25 PLN

 

      

 

 

Powrót na górę strony