Perspektywa finansowa 2007-2013

Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa- etap II

Data publikacji 31.08.2020

Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego dolnego śląska - etap II

 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu w dniu 16.03.2010 podpisała porozumienie o dofinansowanie projektu "Poprawa standardu infrastruktury bezpieczeństwa, jako element wzmocnienia potencjału turystycznego Dolnego Śląska - etap II" nr UDA-RPDS.06.05.00-02.024/09-00 w ramach Priorytetu nr 6 "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura)" Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa turystom poprzez zakup specjalistycznych pojazdów wspomagających pracę Policji w miejscowościach turystycznych na Dolnym Śląsku. 
W ramach projektu zakupiono 6 oznakowanych samochodów terenowych, dla następujących jednostek: 

  • Komenda Miejska Policji Jelenia Góra - 2 auta - KP w Jeleniej Górze Cieplicach oraz KP w Szklarskiej Porębie;
  • Komenda Powiatowa Policji Kamienna Góra - 2 auta -  KPP w Kamiennej Górze oraz KP w Lubawce,
  • Komenda Powiatowa Policji Kłodzko - 2 auta - KP w Nowej Rudzie oraz KP w Polanicy Zdrój.

W dniu 8 listopada 2010 r. odbyła się konferencja promująca i podsumowująca realizację projektu. Przedstawiono założeń projektu, jego główne produktów i rezultaty oraz poinformowano lokalną społeczności o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

 

Wartość projektu - 1 216 905,95 PLN
Dofinansowanie z EFRR - 767 640,97 PLN

 

 

Powrót na górę strony