Nieprawidłowości - POIŚ - Policja Dolnośląska

Nieprawidłowości

Data publikacji 29.07.2020

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie :  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Powrót na górę strony