Program Europolu

EMPACT Op. Keyless Go (OPC/LV/02/2020/EMPACT)

Data publikacji 28.09.2020

Informacja o projekcie realizowanym ze środków Unii Europejskiej z funduszy Europol

 

 

Tytuł projektu: 

EMPACT Op. Keyless Go (OPC/LV/02/2020/EMPACT)

 

Partner projektu: 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

 

Lider projektu: 

Prezydium Policji w Heilbronn

 

Ogólny opis projektu, główne cele i założenia:

Liderem projektu jest Prezydium Policji w Heilbronn (Niemcy), które zaprosiło KWP we Wrocławiu jako partnera projektu do wspólnych działań na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu współpracy pomiędzy policjami obu krajów, w zakresie działań operacyjnych wobec zorganizowanych grup przestępczych, które kradną na terenie Niemiec pojazdy i przewożą je na terytorium Polski i poza jej granice do dalszego wykorzystania. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy policji w zakresie wspólnych działań transgranicznych oraz do poprawy sprawności i efektywności współdziałania policji obu krajów. W ramach projektu przewidziane są spotkania robocze oraz wspólne działania realizowane z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu zakupionego w ramach projektu.

 

Całkowita wartość projektu:

56 738,00 euro w tym wartość przypadająca na KWP we Wrocławiu 21 330,10 euro, z tego dofinansowanie - 95 %.

 

Okres realizacji projektu:

01.03.2020 r.- 31.08.2020 r.

 

Powrót na górę strony