Informacja o projekcie - Bezpieczna granica - Policja Dolnośląska

Bezpieczna granica

Informacja o projekcie

Data publikacji 26.08.2020

     

 

 

W dniu 29 sierpnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. „Bezpieczna granica” realizowanego z Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 

Partnerami mikroprojektu są: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu oraz Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach – Partner Wiodący. Po stronie polskiej jednostką realizującą mikroprojekt jest Komenda Powiatowa Policji w Kłodzku.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

Obszar realizacji projektu: powiat kłodzki, kraj pardubicki.

 

Celem projektu jest:

- podniesienie poziomu współpracy pomiędzy Policją polską i czeską,

- podniesienia kompetencji funkcjonariuszy policji w zakresie wspólnych działań transgranicznych,

- poprawa sprawności i efektywności współdziałania policji obu krajów na rzecz mieszkańców oraz turystów pogranicza polsko - czeskiego.

 

Realizacja projektu przyczyni się do następujących zmian we wzajemnej współpracy obu jednostek:

- przyśpieszenie wymiany informacji w zakresie objętym projektem;

- poprawa koordynacji i ekonomiki wspólnych działań policji obu krajów;

- szybsza, sprawniejsza i skuteczniejsza realizacja wspólnych działań policji dolnośląskiej i pardubickiej;

- podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu dzięki wspólnym szkoleniom i ćwiczeniom;

- nawiązanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych pomiędzy funkcjonariuszami/ pracownikami instytucji na pograniczu polsko-czeskim.

Wartość całego mikroprojektu to 39 361,10 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 33 456,93 euro.

Wartość projektu po stronie czeskiej 16 644,10 euro, w tym dofinansowanie 14 147,48 euro.

Wartość projektu po stronie polskiej 22 717,00 euro, dofinansowanie 19 309,45 euro.

 

Projekt „Bezpieczna granica” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000761 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

  

Powrót na górę strony