Rezultaty projektu - Bezpieczna granica - Policja Dolnośląska

Bezpieczna granica

Rezultaty projektu

Data publikacji 26.08.2020

 

W ramach projektu, podczas wspólnych spotkań zaimplementowano na grunt polski najlepsze rozwiązania stosowane po stronie czeskiej i przygotowano wielowarstwową mapę ułatwiająca prowadzenie poszukiwań. KWP w Pardubicach zakupiła m.in. GPS, smartfony, latarki czołowe. Dla policjantów z Polski zakupiono m.in. mapy, nawigacje, latarki czołowe oraz kufry do transportu sprzętu.

Ponadto odbyły się wspólne szkolenia z wykorzystania zakupionego sprzętu i zasad prowadzenia działań po drugiej stronie granicy oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Na początku listopada 2017r. zorganizowano wspólne ćwiczenia transgraniczne, w trakcie których wykorzystywano wiedzę i umiejętności nabyte dzięki realizacji projektu.

Do końca lutego 2018r. na terenie powiatów kłodzkiego, wałbrzyskiego oraz pardubickiego odbywać się będą spotkania dla seniorów, w trakcie których przedstawiane będą m.in. podstawowe przepisy prawa obowiązujące po obu stronach granicy, wygląd policjanta polskiego i czeskiego oraz jak przygotować się do wyjścia w góry.

 

Projekt „Bezpieczna granica” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000761 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony