Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową

Data publikacji 26.08.2020

 

 

 

W dniu 11 grudnia 2015 roku Komitet Monitorujący Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 rekomendował projekt flagowy pt. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” do dofinansowania.

Projekt będzie realizowany w latach 2016-2018.

 

Celem projektu jest:

- zwiększenie intensywności współpracy instytucji w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz społeczności w regionie przygranicznym,

- podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej,

- przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia wspólnych rozwiązań systemowych w postaci:

- wdrożenia do użytku systemu wymiany informacji i modelu współpracy oraz użycia zakupionego w ramach projektu sprzętu pomiędzy instytucjami, co wpłynie na oszczędność czasu oraz zwiększy efektywność w ramach realizowanych czynności policyjnych;

- wdrożenie programu szkoleniowego obejmującego zagadnienia prawne i karne, dotyczące rozpoznawania oraz skutków działania narkotyków, przygotowującego funkcjonariuszy policji do współpracy ze społecznością pogranicza i instytucjami;

- wyposażenia policjantów realizujących działania związane z profilaktyką i ograniczeniem szkód zdrowotnych w specjalistyczne szkoleniowe materiały : innowacyjne walizki demonstracyjne i film o nowych substancjach psychoaktywnych, sprzęt do prezentacji;

- przygotowania wspólnych działań prewencyjnych Policji i instytucji odpowiedzialnych za realizację problematyki narkotykowej,

- stworzenie ogólnodostępnej innowacyjnej aplikacji na urządzenia mobilne dotyczącej narkotyków.

 

Na Partnera Wiodącego projektu wybrano Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały następujące jednostki:

po stronie czeskiej:

Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove

Komenda Wojewódzka Policji w Libercu

Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu

Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach

 

po stronie polskiej:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 

W dniu 18 lipca 2016 r. podpisano umowę o dofinansowaniu.

 

Wartość całego projektu wynosi 2 457 545,50 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 088 913,68 euro.

Wartość projektu po stronie czeskiej 1 284 873,50 euro, w tym dofinansowanie 1 092 142,48 euro.

Wartość projektu po stronie polskiej 1 172 672,00 euro, dofinansowanie 996 771,20 euro.

 

Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach projektu to 480 561,00 euro, w tym dofinansowanie 408 476,85 euro.

Projekt pt. „Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

 

Wydarzenia w ramach realizacji projektu:

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/0_drugstop____spotkanie_eksperckie_w_bielsku_bialej

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/dpwi_portal/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/policjanci_wypracowali_wspolny_program_szkolen_i_materialow_dydaktycznych_do_pracy_z_mlodzieza_w_ramach_polsko_czeskiego_projektu__drugstop__

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/dpwi_portal/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/spotkanie_ekspertow_w_ramach_wspolnego_projektu__drugstop__

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/dpwi_portal/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/konferencja_inaugurujaca_polsko___czeski_projektu__drugstop___transgraniczna_wspolpraca_jednostek_policji_w_zakresie_walki_z_przestepczoscia_narkotykowa_

http://www.dolnoslaska.policja.gov.pl/pl/p/dpwi_portal/aktualnosci/wiadomosci/biezace_informacje/spotkania_i_szkolenia_organizowane_w_ramach_projektu_pn___drugstop__transgraniczna_wspolpraca_jednostek_policji_w_zakresie_walki_z_przestepczoscia_narkotykowa__

Powrót na górę strony