Spotkanie w Ostrawie - Drugstop - Policja Dolnośląska

Spotkanie w Ostrawie

Data publikacji 26.08.2020

Podsumowanie kolejnego etapu działań w ramach polsko-czeskiego projektu „Drugstop” – spotkanie w Ostrawie

 

W trakcie spotkania zespołu zarządzającego projektem „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczości narkotykowej” omówione zostały dotychczasowe działania, w tym spotkania specjalistyczne, które odbyły się w Opolu, Ołomuńcu, Katowicach i w Legionowie.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu omówione zostały uregulowania prawne oraz procedury stosowane przez Policję obu krajów w ramach zwalczania przestępczości narkotykowej, między innymi sposoby postępowania funkcjonariuszy w czasie ujawnienia osób posiadających substancje psychoaktywne, zasady konfiskaty narkotyków oraz sposoby identyfikacji substancji narkotycznych.

W Ołomuńcu eksperci policji przygotowali materiały na cykl szkoleń dla funkcjonariuszy prewencji kryminalnej. Materiały zawierają nowoczesne narzędzia do pracy z młodzieżą, rodzicami i pedagogami w postaci walizki demonstracyjnej, sprzętu multimedialnego oraz filmu nt. dopalaczy. Szkolenia przyczynią się do podniesienia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy w zakresie prowadzenia spotkań i debat z młodzieżą, rodzicami oraz pedagogami, w szczególności w zakresie skutków stosowania narkotyków i dopalaczy, a także możliwości zdiagnozowania czy osoba ma kontakt z narkotykami. Szkolenia te będą realizowane od kwietnia 2017 roku.

Podczas spotkania zorganizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach omówione zostały  kwestie związane ze źródłami przepływu informacji pomiędzy polską i czeską policją, zarówno pod kątem aspektów prawnych jak i technicznych. Opracowano wspólne wzory dokumentów.

Omówiono również stan realizacji czterech szkoleń specjalistycznych, które odbyły się w Międzynarodowym Centrum Szkoleniowym do Zwalczania Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji dla policjantów zajmujących się ujawnianiem i zwalczaniem przestępczości narkotykowej na pograniczu polsko – czeskim. Wzięło w nim udział 96 policjantów – 48 z Polski i 48 z Czech, którzy obok dwóch dni zajęć teoretycznych, przez trzy dni realizowali szkolenie praktyczne, podczas których zdobywali wiedzę dotyczącą postępowania w przypadku ujawnienia nielegalnego laboratorium narkotykowego.

Przypomnijmy, że celem projektu „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji w zakresie problematyki narkotykowej oraz prowadzenie wspólnych działań prewencyjnych na rzecz społeczności w regionie przygranicznym, podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki narkotykowej, a także przekazanie czytelnej informacji na temat działania narkotyków i środków odurzających oraz odpowiedzialności karnej za posiadanie i rozprowadzanie środków odurzających.

Realizowany projekt to nie tylko szkolenia i wymiana doświadczeń, ale również zakup specjalistycznego sprzętu, niezbędnego w szybkiej identyfikacji substancji psychoaktywnych, szczególnie nowych substancji, pojawiających się na rynku narkotykowym.

Partnerem Wiodącym projektu jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu są następujące jednostki: 

po stronie polskiej:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

 
po stronie czeskiej:

Komenda Wojewódzka Policji w Libercu
Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove
Komenda Wojewódzka Policji w Pardubicach
Komenda Wojewódzka Policji w Ołomuńcu
Komenda Wojewódzka Policji w Ostrawie

Wartość całego projektu to 2.457.545,50 euro, w tym dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.088.913,68 euro. Wartość projektu po stronie czeskiej 1.284.873,50 euro, w tym dofinansowanie 1.092.142,48 euro. Wartość projektu po stronie polskiej 1.172.672,00 euro, dofinansowanie 996.771,20 euro.
Budżet Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w ramach projektu to 480.561,00 euro, w tym dofinansowanie 408.476,85 euro. 
Projekt pt. „Drugstop - transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_001/0000004 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014–2020.


nadkom. Krzysztof Zaporowski

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony