Komunikacja międzykulturowa

Efekty realizacji projektu

Data publikacji 29.07.2020

 

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Hradec Kralove realizuje projekt pt. „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

 

W wyniku realizacji projektu nastąpiła odczuwalna poprawa jakości współpracy jednostek policji w rejonie przygranicznym. Wpływ na to ma przede wszystkim to, że  wspólnie zdefiniowano problem i działania naprawcze (konieczność specjalistycznego szkolenia oraz wizyty - hospitacji - w wybranych placówkach policji mieszczących się na pograniczu). 
W ramach projektu zorganizowano dwa 3 - dniowe szkolenia z komunikacji międzykulturowej, w których uczestniczyli przedstawiciele Policji polskiej i czeskiej. Kolejnym etapem projektu były hospitacje w jednostkach partnerów projektu: 2 hospitacje po stronie czeskiej, 2 hospitacje po stronie polskiej. W hospitacjach po stronie czeskiej wzięło udział 15 osób z Polski (jedna hospitacja 8 osób, druga hospitacja 7 osób), a w hospitacjach po stronie polskiej wzięło udział 12 osób z Czech (po 6 osób w każdej hospitacji). Uczestnicy zapoznali się ze strukturą jednostek Policji w Czechach, odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Nachodzie oraz jeden z jej komisariatów a także zapoznali się z działaniami prowadzonymi przez Wspólną Placówkę w Kudowie Słone. Po stronie polskiej policjanci z KWP w Hradec Kralove i z KWP w Libercu poznali zasady funkcjonowania Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP we Wrocławiu, pod który podlega Wspólna Placówka w Kudowie Słone oraz zapoznali się ze strukturą jednostek policji w Kłodzku, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich oraz z działaniami międzynarodowymi podejmowanymi przez te jednostki. Hospitacje pozwoliły w praktyce zapoznać się z problemami z jakimi borykają się partnerzy projektu oraz zobaczyć system i sposób realizacji poszczególnych działań.
 
Działania w ramach projektu prowadzone były po stronie polskiej na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, wałbrzyskiego oraz miasta Wałbrzycha a po stronie czeskiej na terenie województwa hradeckiego. Ponadto w szkoleniach wzięli udział funkcjonariusze z województwa libereckiego, co pozwoliło de facto objąć wypracowanymi efektami, tzw. dobrymi praktykami całą granicę polsko-czeską przynależną do województwa dolnośląskiego. Pewność wdrożenia wypracowanych modeli daje działanie w Kudowie Słonem jednej z dwóch wspólnych placówek polsko czeskich (druga znajduje się w województwie śląskim), której funkcjonariusze brali czynny udział w projekcie. Dzięki podniesieniu kompetencji międzykulturowych uczestników szkolenia, wspólne działania nie powinny być już obarczone problemami związanymi z różnicami kulturowymi zakłócającymi obieg informacji operacyjnych w policji polskiej i czeskiej. Polepszyło się wzajemne zrozumienie i powstała trwała płaszczyzna współpracy na obszarze wsparcia. 
 
Projekt pt. „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001812 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Powrót na górę strony