Hospitacje - Komunikacja międzykulturowa - Policja Dolnośląska

Komunikacja międzykulturowa

Hospitacje

Data publikacji 29.07.2020

Hospitacje w ramach projektu Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej

 

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Hradec Kralove realizuje projekt pt. „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Celem projektu jest wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej policji polskiej i czeskiej na obszarze wsparcia poprzez podniesienie kompetencji międzykulturowych funkcjonariuszy instytucji partnerskich.

W ramach projektu zostały zorganizowane dwa 3 - dniowe szkolenia z komunikacji międzykulturowej, w których uczestniczyli przedstawiciele Policji polskiej i czeskiej. Kolejnym etapem projektu są hospitacje w jednostkach partnerów projektu. Zaplanowano organizację 4 hospitacji, 2 hospitacje po stronie czeskiej, 2 hospitacje po stronie polskiej. W hospitacjach po stronie czeskiej weźmie udział 15 osób z Polski (jedna hospitacja 8 osób, druga hospitacja 7 osób), a w hospitacjach po stronie polskiej weźmie udział 12 osób z Czech (po 6 osób w każdej hospitacji).

Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove zorganizowała hospitacje w dniach 5-6 listopada 2019 r. i 3-4 grudnia 2019 r. Uczestnicy zapoznali się ze strukturą jednostek Policji w Czechach, odwiedzili Komendę Powiatową Policji w Nachodzie oraz jeden z jej komisariatów a także zapoznali się z działaniami prowadzonymi przez Wspólną Placówkę w Nachodzie.

W dniach 10-11 grudnia 2019 r. policjanci z KWP w Hradec Kralove wzięli udział w hospitacjach po stronie polskiej. Poznali zasady funkcjonowania Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP we Wrocławiu, pod który podlega Wspólna Placówka w Kudowie Słone oraz zapoznali się ze strukturą jednostek policji w Kłodzku, Wałbrzychu i Ząbkowicach Śląskich oraz z działaniami międzynarodowymi podejmowanymi przez te jednostki. Kolejna hospitacja odbędzie się w styczniu 2020 roku.

Hospitacje pozwalają w praktyce zapoznać się z problemami z jakimi borykają się partnerzy projektu oraz zobaczyć system i sposób realizacji poszczególnych działań.

 

Projekt pt. „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001812 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 

Powrót na górę strony