Komunikacja międzykulturowa

Szkolenia międzykulturowe

Data publikacji 29.07.2020

Szkolenia międzykulturowe w ramach projektu Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej

 

 

 

 

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Hradec Kralove realizuje projekt pt. „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.
Celem projektu jest wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej policji polskiej i czeskiej na obszarze wsparcia poprzez podniesienie kompetencji międzykulturowych funkcjonariuszy instytucji partnerskich.
W ramach projektu zostały zorganizowane dwa 3 - dniowe szkolenia z komunikacji międzykulturowej, prowadzone przez firmę zewnętrzną. W każdym szkoleniu uczestniczyło 15 osób. Łącznie przeszkolono 30 osób (12 osób z Czech i 18 osób z Polski). Celem szkolenia było podwyższenie kompetencji komunikacyjnych oraz jakości współpracy partnerów projektu poprzez poznanie i zrozumienie różnic kulturowych w krajach partnerów projektu. Szkolenie umożliwiło nawiązanie bezpośrednich kontaktów interpersonalnych, tak bardzo ważnych podczas wykonywania codziennych czynności służbowych. Przyczyniło się to do szybszego czasu reagowania na zaburzenia w sytuacjach trudnych, gdzie wcześniej opóźnienia były związane z  barierą komunikacyjną.
Kolejnym etapem projektu są hospitacje w jednostkach partnerów projektu. Zaplanowano organizację 4 hospitacji, po dwie u każdego partnera. Pozwoli to w praktyce zapoznać się z problemami z jakimi borykają się partnerzy projektu oraz zobaczyć system i sposób realizacji poszczególnych działań.
 
 
Projekt pt. „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001812 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 
 

Powrót na górę strony