Komunikacja międzykulturowa

Informacja o projekcie

Data publikacji 29.07.2020

Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej

 

 

 

 

W dniu 11 kwietnia 2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie mikroprojektu pt. „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
 
Partnerami mikroprojektu są: 
Komenda Wojewódzka Policji w Hradec Kralove 
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – Partner Wiodący. 
 
Projekt jest realizowany w latach 2019-2020.
 
Obszar realizacji projektu: 
po stronie czeskiej: kraj kralovohradecki
po stronie polskiej: powiat kłodzki i powiat wałbrzyski
 
Celem projektu jest wzmocnienie istniejącej współpracy transgranicznej policji polskiej i czeskiej na obszarze wsparcia poprzez podniesienie kompetencji międzykulturowych funkcjonariuszy instytucji partnerskich.
 
W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń z zakresu komunikacji międzykulturowej a później hospitacje w jednostkach partnerów projektu. 
W wyniku realizacji projektu nastąpi odczuwalna poprawa jakości współpracy między partnerami. Dzięki podniesieniu kompetencji międzykulturowych uczestników szkolenia, wspólne działania nie będą już obarczone problemami związanymi z różnicami kulturowymi zakłócającymi obieg informacji operacyjnych w policji polskiej i czeskiej. Polepszy się wzajemne zrozumienie i powstanie trwała płaszczyzna współpracy na obszarze wsparcia. Dzięki dalszym hospitacjom funkcjonariuszy polskich w Czechach i hospitacjom funkcjonariuszy czeskich w Polsce uda się kontrolować czy nie pojawiają się kolejne problemy związane z komunikacją we wzajemnej współpracy. Ich natychmiastowe eliminowanie, w przyszłości pozwoli unikać zakłóceń w przepływie informacji i usprawni wspólne działania operacyjne.
Wartość całego mikroprojektu to 24 970,70 euro, w tym przyznane dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 19 525,09 euro.
Wartość projektu po stronie czeskiej 3 763,00 euro, w tym dofinansowanie 3 198,55 euro.
Wartość projektu po stronie polskiej 19 207,70 euro, dofinansowanie 16 326,54 euro.
 
Projekt pt. „Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowej współpracy policji polskiej i czeskiej” nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001812 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 
 

Powrót na górę strony